RSSБизнес

#DigitalSingleMarket - Преговарящите от ЕС се споразумяха да създадат нови европейски правила за подобряване на справедливостта на търговските практики на онлайн платформи

#DigitalSingleMarket - Преговарящите от ЕС се споразумяха да създадат нови европейски правила за подобряване на справедливостта на търговските практики на онлайн платформи

На 13 февруари Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия постигнаха политическо споразумение относно първите правила, целящи създаването на справедлива, прозрачна и предвидима бизнес среда за бизнеса и търговците при използване на онлайн платформи. Търговците, продаващи онлайн чрез пазари, хотели с платформи за резервации или разработчици на приложения, са […]

Продължавай да четеш

#SingleMarket - Комисията приветства споразумението относно предложението си за засилване на контрола върху продуктите

#SingleMarket - Комисията приветства споразумението относно предложението си за засилване на контрола върху продуктите

Комисията приветства временното споразумение относно Регламента относно надзора и спазването на пазара, постигнато от Европейския парламент и Съвета. Настоящият регламент ще засили контрола от страна на националните органи и митническите служители за подобряване на проверките на продуктите на пазара на ЕС и премахване на опасни и незаконни продукти. Вътрешният пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средните предприятия Комисарят Elżbieta Bieńkowska заяви: „Дали това е […]

Продължавай да четеш

Сливания: Комисията изчиства придобиването на #FormosaI от #Macquarie, # Ørsted, #Swancor и #JERAPower

Сливания: Комисията изчиства придобиването на #FormosaI от #Macquarie, # Ørsted, #Swancor и #JERAPower

Европейската комисия одобри съгласно Регламента на ЕС за сливанията предложеното придобиване на съвместен контрол над Formosa I International Investment Co., Ltd. („Formosa I“) на Тайван от Macquarie Corporate Holdings Pty Limited („Macquarie“) на Австралия, Ørsted InvestCo Ltd. (“Ørsted”) от Дания, Swancor Ind. Co. Ltd. (“Swancor”) на Тайван и JERA Power International BV (“JERA”) […]

Продължавай да четеш

#Антитръст - Комисията изпраща изложение на възраженията в картела на европейските държавни облигации

#Антитръст - Комисията изпраща изложение на възраженията в картела на европейските държавни облигации

Европейската комисия е информирала осем банки за предварителното си становище, че са нарушили антитръстовите правила на ЕС, като в периоди от 2007 до 2012 са се съгласили да нарушат конкуренцията при придобиването и търговията с европейски държавни облигации. Комисията се опасява, че в различни периоди между 2007 и 2012 осемте банки са участвали в тайно споразумение […]

Продължавай да четеш

#CrossBorderEcommerce - Комисията приветства споразумението за предложение за улесняване на продажбите на стоки и доставка на цифрово съдържание и услуги в ЕС

#CrossBorderEcommerce - Комисията приветства споразумението за предложение за улесняване на продажбите на стоки и доставка на цифрово съдържание и услуги в ЕС

Европейският парламент и Съветът постигнаха временно споразумение относно предложенията на Европейската комисия от декември 2015 относно онлайн продажбите на стоки и доставката на цифрово съдържание и услуги. Във връзка с регламента за прекратяване на необоснованото геоблокиране, което влезе в сила през декември 2018, новото споразумение за цифрови договорни правила […]

Продължавай да четеш

Европейската комисия приема решение за адекватност на # Япония, създавайки най-голямата в света зона на #SafeDataFlows

Европейската комисия приема решение за адекватност на # Япония, създавайки най-голямата в света зона на #SafeDataFlows

Комисията прие своето решение за адекватност относно Япония, като позволи личните данни да се движат свободно между двете икономики въз основа на силни гаранции за защита. Това е последната стъпка от процедурата, стартирана през септември 2018, която включва становището на Европейския комитет за защита на данните (EDPB) и споразумението от комисия […]

Продължавай да четеш

#DigitalSingleMarket - Преговарящите от ЕС се споразумяха за нови правила за обмен на данни от публичния сектор

#DigitalSingleMarket - Преговарящите от ЕС се споразумяха за нови правила за обмен на данни от публичния сектор

Европейският парламент, Съветът на ЕС и Комисията постигнаха политическо споразумение по преразгледана директива, която ще улесни наличието и повторното използване на данни от обществения сектор. В пълно съответствие с общия регламент на ЕС за защита на данните, новата директива за отворените данни и информацията в публичния сектор (PSI) - която може да бъде например нещо […]

Продължавай да четеш