RSSобразование

Форумът на #FutureOfLearning адресира ключови предизвикателства, пред които е изправен #Образование

Форумът на #FutureOfLearning адресира ключови предизвикателства, пред които е изправен #Образование

Съвпадащ с първия по рода си Международен ден на образованието, Форумът за бъдещето на обучението събра повече от образованието, обучението и младежките политики на 300 и заинтересованите страни в Брюксел, за да обсъдят шест ключови предизвикателства и възможности, пред които ще бъдат изправени европейските системи за образование и обучение десетилетие. Областите - анализирани от Европейското образование […] \ t

Продължавай да четеш

#Образование - Нов доклад за интеграцията на ученици от мигрантски произход в училищата

#Образование - Нов доклад за интеграцията на ученици от мигрантски произход в училищата

В доклада мрежата Евридика представи задълбочено сравнително картографиране на националните политики и мерки за интегриране на учениците мигранти в училищата в Европа. Тя обхваща достъпа до образование; обучение, психосоциална и езикова подкрепа; ролите на учителите и директорите на училищата; и управление. Този преглед на многобройните различни подходи и инструменти в европейските образователни системи предоставя важно значение на […]

Продължавай да четеш

#SELFIE_EU - Комисията стартира нов инструмент за подпомагане на #DigitalTeaching и учене в училищата

#SELFIE_EU - Комисията стартира нов инструмент за подпомагане на #DigitalTeaching и учене в училищата

Европейската комисия представи нов инструмент, който да помогне на всички училища в ЕС, както и в Русия, Грузия и Сърбия, да преценят как използват цифровите технологии за преподаване и учене. В ЕС SELFIE (Саморазсъждане за ефективно обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) ще бъде предложено на 76.7 милиона студенти [...]

Продължавай да четеш

#InnovationRadarPrize2018 - Гласуването за избор на европейски иноватори от световна класа е отворено

#InnovationRadarPrize2018 - Гласуването за избор на европейски иноватори от световна класа е отворено

От сряда (31 октомври) гражданите на ЕС са поканени да гласуват за любимите си научни и технологични пробиви, финансирани от Европейския съюз. Европейската комисия стартира конкурс за идентифициране на водещите европейски иноватори. Гражданите вече могат да гласуват за нововъведенията 20, които според тях най-много заслужават иновационната ранна награда 2018, която е отворена до 12 ноември [...]

Продължавай да четеш

# Erasmus + - Очакван бюджет от € 3 за инвестиране в млади европейци и за създаване на европейски университети в 2019

# Erasmus + - Очакван бюджет от € 3 за инвестиране в млади европейци и за създаване на европейски университети в 2019

За 2019 се очаква средствата, налични за програмата Еразъм +, да се увеличат с 300 милиона или 10% в сравнение с 2018. Комисията публикува поканата за представяне на предложения за програма "Еразъм +" 2019. От очаквания бюджет от € 3 за следващата година, € 30 милиона са заделени за специални европейски университети. Това е нова инициатива, която беше одобрена от [...]

Продължавай да четеш

# Обучение и # Обучение в Европа: Къде стоим?

# Обучение и # Обучение в Европа: Къде стоим?

Европейската комисия публикува изданието 2018 на мониторинга за образование и обучение, което анализира и сравнява основните предизвикателства пред европейските образователни системи. Комисарят по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Навакрасич представи тази водеща годишна публикация на семинар за стартиране в централата на Европейската комисия в Брюксел. Това бе последвано от разискване на [...]

Продължавай да четеш

#EuropeanDayOfLanguages ​​- Честване на езиците като културно наследство

#EuropeanDayOfLanguages ​​- Честване на езиците като културно наследство

На 26 септември Европейският ден на езиците бе отбелязан в Европа в рамките на Европейската година на културното наследство. Училищата, културните институти, библиотеките и асоциациите ще организират различни мероприятия, включително семинари, викторини, лекции, радиопредавания, поезия и истории. В Брюксел Европейската комисия организира конференция за многоезиковото обучение и културното изразяване [...]

Продължавай да четеш