RSSПрестъпление

# Европол създава нова работна група за борба с трафика на хора

# Европол създава нова работна група за борба с трафика на хора

На 2 юли в Европол беше стартирана съвместната работна група за връзка с контрабанда на мигранти и трафик на хора (JLT-MS). Тази нова оперативна платформа ще позволи на служителите за връзка от всички държави-членки на ЕС да засилят борбата срещу постоянно адаптирането на престъпните мрежи. Актуализация за справяне с най-опасните групи Новата работна група, […]

Продължавай да четеш

#Europol - 13 арестуван за сексуална експлоатация на млади жени във френско-румънска операция

#Europol - 13 арестуван за сексуална експлоатация на млади жени във френско-румънска операция

Мащабно съвместно разследване, водено от френската национална жандармерия в сътрудничество с румънската DIICOT (Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма) и подкрепено от Европол и Евроюст, доведе до премахване на международна организирана престъпност група за участие в трафик на млади румънски жени във Франция с цел […]

Продължавай да четеш

Нови правила и гаранции в #CryminalProceedings сега се прилагат в целия ЕС

Нови правила и гаранции в #CryminalProceedings сега се прилагат в целия ЕС

В момента се прилага директивата относно специалните гаранции за децата. Тя е последната от шестте директиви на ЕС, гарантиращи процесуалните права на хората в ЕС, като допълва пълния набор от права. В допълнение към тези нови права за деца, директивата, гарантираща достъпа до правна помощ, започва да се прилага на 5 май. Този пакет на ЕС […]

Продължавай да четеш

#OperationalTaskForce води до разрушаване на една от най-плодотворните престъпни групи в Европа

#OperationalTaskForce води до разрушаване на една от най-плодотворните престъпни групи в Европа

Високопрофесионална и опасна международна организирана престъпна група бе разрушена миналата седмица след комплексно разследване, проведено в рамките на Съвместна оперативна оперативна група, създадена в Европол, между Литовското криминално полицейско бюро, Британската агенция за приходи и митници, полската полиция Централно бюро за разследване, Централната криминална полиция на Естония […]

Продължавай да четеш

#SecurityUnion - Европейската комисия приветства окончателното приемане на новата Европейска информационна система за съдимост относно осъдените граждани на трети страни \ t

#SecurityUnion - Европейската комисия приветства окончателното приемане на новата Европейска информационна система за съдимост относно осъдените граждани на трети страни \ t

Съветът даде окончателното си одобрение на предложението на Комисията за създаване на Европейска информационна система за съдимост относно осъдените граждани на трети страни. Тази централна система има за цел да подобри обмена на информация за съдимост по отношение на осъдени граждани извън ЕС и лица без гражданство чрез съществуващата Европейска информационна система за съдимост (ECRIS). Правосъдие, потребители и пол […]

Продължавай да четеш

Парламентът критикува отхвърлянето от страна на Съвета на черния списък #MoneyLaundering

Парламентът критикува отхвърлянето от страна на Съвета на черния списък #MoneyLaundering

Членовете на ЕП изразиха загриженост миналата седмица, че държавите-членки са заобиколили плана на Комисията да поставят нови държави в черния списък на ЕС за изпиране на пари. Резолюцията беше приета с показване на ръце с огромно мнозинство. Приетата резолюция идва една седмица, след като държавите-членки отказаха да включат страните 23 в актуализиран черен списък. Тези страни са […]

Продължавай да четеш

Поемете # Престъпление в ЕС и всички органи на ЕС ще знаят

Поемете # Престъпление в ЕС и всички органи на ЕС ще знаят

Всички престъпници и онези, които мислят да извършат престъпно деяние в Европейския съюз, трябва да знаят, че властите във всички държави-членки на ЕС ще разполагат с цялата необходима информация за тях, от лични данни, като име и адрес, до биометрични данни като пръстови отпечатъци и изображения на лицето. Това сега ще […]

Продължавай да четеш