RSSобразование

#EuropeanEducationArea - Съюзи на 54, които се борят да станат първите европейски университети

#EuropeanEducationArea - Съюзи на 54, които се борят да станат първите европейски университети

Първият пилотен конкурс по инициативата на европейските университети доведе до кандидатстване от съюзи на 54, включващи повече от 300 висши учебни заведения от европейските страни 31, включително всички държави-членки на ЕС. Институциите включват всеобхватни и научноизследователски университети, университети за приложни науки, технически университети, както и художествени и медицински училища. Около 80% от предложените […]

Продължавай да четеш

New # Еразъм: Повече възможности за младите хора в неравностойно положение

New # Еразъм: Повече възможности за младите хора в неравностойно положение

Новата програма „Еразъм“ се фокусира върху младите хора с по-малко възможности, като позволява на повече хора да участват © AP Images / EU-EP Еразъм трябва да утрои своите средства, да позволи на повече хора да вземат участие и да адаптират безвъзмездните средства към нуждите на участниците. Комитетът по култура и образование одобри в сряда (20 февруари) програмата от следващо поколение „Еразъм“, която предложи […]

Продължавай да четеш

Форумът на #FutureOfLearning адресира ключови предизвикателства, пред които е изправен #Образование

Форумът на #FutureOfLearning адресира ключови предизвикателства, пред които е изправен #Образование

Съвпадащ с първия по рода си Международен ден на образованието, Форумът за бъдещето на обучението събра повече от образованието, обучението и младежките политики на 300 и заинтересованите страни в Брюксел, за да обсъдят шест ключови предизвикателства и възможности, пред които ще бъдат изправени европейските системи за образование и обучение десетилетие. Областите - анализирани от Европейското образование […] \ t

Продължавай да четеш

#Образование - Нов доклад за интеграцията на ученици от мигрантски произход в училищата

#Образование - Нов доклад за интеграцията на ученици от мигрантски произход в училищата

В доклада мрежата Евридика представи задълбочено сравнително картографиране на националните политики и мерки за интегриране на учениците мигранти в училищата в Европа. Тя обхваща достъпа до образование; обучение, психосоциална и езикова подкрепа; ролите на учителите и директорите на училищата; и управление. Този преглед на многобройните различни подходи и инструменти в европейските образователни системи предоставя важно значение на […]

Продължавай да четеш

#SELFIE_EU - Комисията стартира нов инструмент за подпомагане на #DigitalTeaching и учене в училищата

#SELFIE_EU - Комисията стартира нов инструмент за подпомагане на #DigitalTeaching и учене в училищата

Европейската комисия представи нов инструмент, който да помогне на всички училища в ЕС, както и в Русия, Грузия и Сърбия, да преценят как използват цифровите технологии за преподаване и учене. В ЕС SELFIE (Саморазсъждане за ефективно обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) ще бъде предложено на 76.7 милиона студенти [...]

Продължавай да четеш

#InnovationRadarPrize2018 - Гласуването за избор на европейски иноватори от световна класа е отворено

#InnovationRadarPrize2018 - Гласуването за избор на европейски иноватори от световна класа е отворено

От сряда (31 октомври) гражданите на ЕС са поканени да гласуват за любимите си научни и технологични пробиви, финансирани от Европейския съюз. Европейската комисия стартира конкурс за идентифициране на водещите европейски иноватори. Гражданите вече могат да гласуват за нововъведенията 20, които според тях най-много заслужават иновационната ранна награда 2018, която е отворена до 12 ноември [...]

Продължавай да четеш

# Erasmus + - Очакван бюджет от € 3 за инвестиране в млади европейци и за създаване на европейски университети в 2019

# Erasmus + - Очакван бюджет от € 3 за инвестиране в млади европейци и за създаване на европейски университети в 2019

За 2019 се очаква средствата, налични за програмата Еразъм +, да се увеличат с 300 милиона или 10% в сравнение с 2018. Комисията публикува поканата за представяне на предложения за програма "Еразъм +" 2019. От очаквания бюджет от € 3 за следващата година, € 30 милиона са заделени за специални европейски университети. Това е нова инициатива, която беше одобрена от [...]

Продължавай да четеш