RSSНа енергийния пазар

# Енергийна ефективност на първо място: Комисията прие три препоръки, за да помогне на държавите-членки да осъществят прехода на чиста енергия

# Енергийна ефективност на първо място: Комисията прие три препоръки, за да помогне на държавите-членки да осъществят прехода на чиста енергия

Поставянето на първо място на енергийната ефективност е ключова цел на Енергийния съюз. Спестяването на енергия е ефикасен начин за намаляване на емисиите на парникови газове и по този начин допринася за действията на ЕС срещу изменението на климата. Те също така помагат на европейците да спестят пари от сметките си за енергия. Европейската комисия прие днес три препоръки за подпомагане на държавите-членки […]

Продължавай да четеш

Отпадъците към енергия са у дома в #CircularEconomy - #CEWEP представя #SustainabilityRoadMap2035

Отпадъците към енергия са у дома в #CircularEconomy - #CEWEP представя #SustainabilityRoadMap2035

На 24 септември CEWEP, представляващ операторите на европейски инсталации за отпадъци до енергия, пусна първата в историята Пътна карта за устойчивост на енергия. Новият документ, представен пред повече от европейските политици, заинтересовани страни и представители на индустрията в Брюксел, подробно представя визията на сектора към 100, показвайки как секторът „Отпадъци към енергия“ предоставя основни услуги на обществото. „Ние […]

Продължавай да четеш

Вицепрезидентът Шефчович председателства 3-ия кръг на политическите тристранни преговори за газ с # Русия и # Украйна

Вицепрезидентът Шефчович председателства 3-ия кръг на политическите тристранни преговори за газ с # Русия и # Украйна

Продължавай да четеш

Правилата за данъчно облагане на енергия не са в крак с амбицията на #EUEnergy и климата, откриват нови доклади

Правилата за данъчно облагане на енергия не са в крак с амбицията на #EUEnergy и климата, откриват нови доклади

Правилата на ЕС относно данъчното облагане на енергия вече не дават същия положителен принос, както при първото им влизане в сила в 2003, според нов доклад, публикуван днес от службите на Комисията (12 септември). Въпреки че оценката на Директивата за данъчното облагане на енергия (ETD) не дава никакви политически препоръки, тя проучва как по-екологичните политики биха могли да […]

Продължавай да четеш

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders призовават индустрията и политиците да работят заедно за просперираща и безвъглеродна Европа

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders призовават индустрията и политиците да работят заедно за просперираща и безвъглеродна Европа

Висши представители от цялата верига на снабдяване с ядрени оръжия очертаха това, което смятат, че трябва да се направи, за да се постигне декарбонизирана Европа от 2050, като същевременно се поддържа растеж и работни места. В съвместния си манифест те призовават политиците в ЕС да работят с тях, за да преодолеят препятствията, които са на […]

Продължавай да четеш

#EnergyUnion - Комисията призовава държавите-членки да засилят амбициите си в плановете за прилагане на Парижкото споразумение

#EnergyUnion - Комисията призовава държавите-членки да засилят амбициите си в плановете за прилагане на Парижкото споразумение

Комисията публикува своята оценка на проектоплановете на държавите-членки за изпълнение на целите на Енергийния съюз на ЕС, и по-специално на договорените цели за енергията и климата на ЕС 2030. Оценката на Комисията констатира, че националните планове вече представляват значителни усилия, но посочва няколко области, където има място за подобрение, по-специално що се отнася до […]

Продължавай да четеш

#StateAid - Комисията открива задълбочено разследване на стратегическата резервна мярка за електричество в Литва

#StateAid - Комисията открива задълбочено разследване на стратегическата резервна мярка за електричество в Литва

Европейската комисия започна задълбочено разследване, за да прецени дали литовската подкрепа за енергийната компания AB Lietuvos Energija в контекста на стратегическа резервна мярка, която е била въведена в Литва до 2018, може неправомерно да благоприятства компанията и да наруши конкуренцията в Единния пазар, в нарушение на правилата на ЕС за държавните помощи. [...]

Продължавай да четеш