RSSЕнергийна сигурност

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders призовават индустрията и политиците да работят заедно за просперираща и безвъглеродна Европа

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders призовават индустрията и политиците да работят заедно за просперираща и безвъглеродна Европа

Висши представители от цялата верига на снабдяване с ядрени оръжия очертаха това, което смятат, че трябва да се направи, за да се постигне декарбонизирана Европа от 2050, като същевременно се поддържа растеж и работни места. В съвместния си манифест те призовават политиците в ЕС да работят с тях, за да преодолеят препятствията, които са на […]

Продължавай да четеш

#EnergyUnion - Комисията призовава държавите-членки да засилят амбициите си в плановете за прилагане на Парижкото споразумение

#EnergyUnion - Комисията призовава държавите-членки да засилят амбициите си в плановете за прилагане на Парижкото споразумение

Комисията публикува своята оценка на проектоплановете на държавите-членки за изпълнение на целите на Енергийния съюз на ЕС, и по-специално на договорените цели за енергията и климата на ЕС 2030. Оценката на Комисията констатира, че националните планове вече представляват значителни усилия, но посочва няколко области, където има място за подобрение, по-специално що се отнася до […]

Продължавай да четеш

#EnergyCharterTreaty - Комисията изисква мандат за договаряне на модернизацията на инвестиционните разпоредби

#EnergyCharterTreaty - Комисията изисква мандат за договаряне на модернизацията на инвестиционните разпоредби

Комисията прие проект на мандат за ангажиране от името на Европейския съюз в преговорите за модернизиране на Договора за енергийната харта (ЕКТ), плурилатерално споразумение за търговия и инвестиции, приложимо за енергийния сектор, към който ЕС е част. Целта на тези преговори е да се преразгледат разпоредбите на Договора по начин […]

Продължавай да четеш

#StateAid - Комисията одобрява временна мярка за гарантиране на сигурността на местното електроснабдяване в # Словакия

#StateAid - Комисията одобрява временна мярка за гарантиране на сигурността на местното електроснабдяване в # Словакия

Европейската комисия одобри съгласно правилата на ЕС за държавните помощи компенсацията, предоставена от Словакия на електроснабдителната компания Slovenské Elektrárne за временно доставяне на задължително количество електроенергия от местни източници на гориво в енергийния възел на Bystričany в Словакия. Словакия уведоми Комисията за плановете си да възложи на електрическото предприятие Slovenské […]

Продължавай да четеш

#EnergyUnion - От визията към реалността

#EnergyUnion - От визията към реалността

Четвъртият доклад за състоянието на енергийния съюз показва, че Европейската комисия е изпълнила изцяло своята визия за стратегия на Енергийния съюз, която гарантира достъпна, достъпна, сигурна, конкурентоспособна и устойчива енергия за всички европейци. Европа вече е световен лидер в борбата с изменението на климата. Европейските политики, прилагани през последните пет години […]

Продължавай да четеш

Нов #Европейски енергиен пазар - Пътища към компромис

Нов #Европейски енергиен пазар - Пътища към компромис

Европейският парламент одобри законодателния пакет, който има за цел да предостави на гражданите на ЕС достъп до чиста енергия (Чиста енергия за всички) и оформяне на развитието на енергийния сектор в държавите от ЕС за по-нататъшно увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници и укрепването на трансграничните връзки, пише Колин Стивънс. „Одобрението на новия дизайн на пазара на електроенергия носи […]

Продължавай да четеш

#FORATOM подчертава необходимостта от инвестиции във всички нисковъглеродни технологии за посрещане на климатичните предизвикателства

#FORATOM подчертава необходимостта от инвестиции във всички нисковъглеродни технологии за посрещане на климатичните предизвикателства

Светът е изправен пред голямо предизвикателство - за да се предотврати необратимото изменение на климата, глобалното затопляне трябва да се задържи под 1.5 градуса. За Европа това означава пълна декарбонизация на нейната икономика. А това от своя страна изисква адекватно финансиране и инвестиции във ВСИЧКИ нисковъглеродни технологии. Консултацията на ЕИБ относно политиката за отпускане на заеми в областта на енергетиката стигна до […]

Продължавай да четеш