RSSЕнергийна сигурност

# Енергийна ефективност на първо място: Комисията прие три препоръки, за да помогне на държавите-членки да осъществят прехода на чиста енергия

# Енергийна ефективност на първо място: Комисията прие три препоръки, за да помогне на държавите-членки да осъществят прехода на чиста енергия

Поставянето на първо място на енергийната ефективност е ключова цел на Енергийния съюз. Спестяването на енергия е ефикасен начин за намаляване на емисиите на парникови газове и по този начин допринася за действията на ЕС срещу изменението на климата. Те също така помагат на европейците да спестят пари от сметките си за енергия. Европейската комисия прие днес три препоръки за подпомагане на държавите-членки […]

Продължавай да четеш

Отпадъците към енергия са у дома в #CircularEconomy - #CEWEP представя #SustainabilityRoadMap2035

Отпадъците към енергия са у дома в #CircularEconomy - #CEWEP представя #SustainabilityRoadMap2035

На 24 септември CEWEP, представляващ операторите на европейски инсталации за отпадъци до енергия, пусна първата в историята Пътна карта за устойчивост на енергия. Новият документ, представен пред повече от европейските политици, заинтересовани страни и представители на индустрията в Брюксел, подробно представя визията на сектора към 100, показвайки как секторът „Отпадъци към енергия“ предоставя основни услуги на обществото. „Ние […]

Продължавай да четеш

Вицепрезидентът Шефчович председателства 3-ия кръг на политическите тристранни преговори за газ с # Русия и # Украйна

Вицепрезидентът Шефчович председателства 3-ия кръг на политическите тристранни преговори за газ с # Русия и # Украйна

Продължавай да четеш

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders призовават индустрията и политиците да работят заедно за просперираща и безвъглеродна Европа

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders призовават индустрията и политиците да работят заедно за просперираща и безвъглеродна Европа

Висши представители от цялата верига на снабдяване с ядрени оръжия очертаха това, което смятат, че трябва да се направи, за да се постигне декарбонизирана Европа от 2050, като същевременно се поддържа растеж и работни места. В съвместния си манифест те призовават политиците в ЕС да работят с тях, за да преодолеят препятствията, които са на […]

Продължавай да четеш

#EnergyUnion - Комисията призовава държавите-членки да засилят амбициите си в плановете за прилагане на Парижкото споразумение

#EnergyUnion - Комисията призовава държавите-членки да засилят амбициите си в плановете за прилагане на Парижкото споразумение

Комисията публикува своята оценка на проектоплановете на държавите-членки за изпълнение на целите на Енергийния съюз на ЕС, и по-специално на договорените цели за енергията и климата на ЕС 2030. Оценката на Комисията констатира, че националните планове вече представляват значителни усилия, но посочва няколко области, където има място за подобрение, по-специално що се отнася до […]

Продължавай да четеш

#EnergyCharterTreaty - Комисията изисква мандат за договаряне на модернизацията на инвестиционните разпоредби

#EnergyCharterTreaty - Комисията изисква мандат за договаряне на модернизацията на инвестиционните разпоредби

Комисията прие проект на мандат за ангажиране от името на Европейския съюз в преговорите за модернизиране на Договора за енергийната харта (ЕКТ), плурилатерално споразумение за търговия и инвестиции, приложимо за енергийния сектор, към който ЕС е част. Целта на тези преговори е да се преразгледат разпоредбите на Договора по начин […]

Продължавай да четеш

#StateAid - Комисията одобрява временна мярка за гарантиране на сигурността на местното електроснабдяване в # Словакия

#StateAid - Комисията одобрява временна мярка за гарантиране на сигурността на местното електроснабдяване в # Словакия

Европейската комисия одобри съгласно правилата на ЕС за държавните помощи компенсацията, предоставена от Словакия на електроснабдителната компания Slovenské Elektrárne за временно доставяне на задължително количество електроенергия от местни източници на гориво в енергийния възел на Bystričany в Словакия. Словакия уведоми Комисията за плановете си да възложи на електрическото предприятие Slovenské […]

Продължавай да четеш