RSSСтратегия на Европейския енергийна сигурност

#EnergyUnion - Комисията призовава държавите-членки да засилят амбициите си в плановете за прилагане на Парижкото споразумение

#EnergyUnion - Комисията призовава държавите-членки да засилят амбициите си в плановете за прилагане на Парижкото споразумение

Комисията публикува своята оценка на проектоплановете на държавите-членки за изпълнение на целите на Енергийния съюз на ЕС, и по-специално на договорените цели за енергията и климата на ЕС 2030. Оценката на Комисията констатира, че националните планове вече представляват значителни усилия, но посочва няколко области, където има място за подобрение, по-специално що се отнася до […]

Продължавай да четеш

#ESG - Към растеж чрез устойчиво развитие

#ESG - Към растеж чрез устойчиво развитие

| Може 22, 2019

Сегашната променлива среда на бизнес пазара все повече се характеризира с оценки, движени от настроения. Внимание и интерес на инвеститорите по темата „Околна среда, общество и управление“ (ESG). Макар че солидните фундаменти на компанията остават същината на историята, от решаващо значение за една компания е да формират позитивно възприятие за обществеността и инвеститорите. Най-големите световни инвеститори вече […] \ t

Продължавай да четеш

#EnergyCharterTreaty - Комисията изисква мандат за договаряне на модернизацията на инвестиционните разпоредби

#EnergyCharterTreaty - Комисията изисква мандат за договаряне на модернизацията на инвестиционните разпоредби

Комисията прие проект на мандат за ангажиране от името на Европейския съюз в преговорите за модернизиране на Договора за енергийната харта (ЕКТ), плурилатерално споразумение за търговия и инвестиции, приложимо за енергийния сектор, към който ЕС е част. Целта на тези преговори е да се преразгледат разпоредбите на Договора по начин […]

Продължавай да четеш

Пазарните възможности се очертават като състезания от Централна и Източна Европа, за да настигнат #EUEnergyTransition, открива нов доклад

Пазарните възможности се очертават като състезания от Централна и Източна Европа, за да настигнат #EUEnergyTransition, открива нов доклад

Необходимият преход към нисковъглеродна енергия в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) отваря нови възможности за инвестиции в енергоспестяващия дизайн и технологии в региона, установи нов доклад. Тъй като Европейският съюз развива дългосрочната си стратегия за постигане на нисковъглеродна икономика, проучване на Групата на корпоративните лидери на Принца на Уелс (CLG) подчертава бизнеса […]

Продължавай да четеш

#EnergyUnion - Комисарят по въпросите на климата и енергетиката е домакин на четвъртата конференция между ЕС и Норвегия

#EnergyUnion - Комисарят по въпросите на климата и енергетиката е домакин на четвъртата конференция между ЕС и Норвегия

4th енергийната конференция между ЕС и Норвегия се провежда в Брюксел на 5 февруари 2019. Под темата „Съвместна работа за успешен енергиен преход“ тя ще бъде домакин на комисаря по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете и норвежкия министър на енергетиката и петрола Кел Бьорге Фрайберг. Дискусиите ще се съсредоточат върху усилията, необходими за модернизиране на властта […]

Продължавай да четеш

#EnergyUnion - ЕС инвестира още 800 милиона евро в приоритетна енергийна инфраструктура

#EnergyUnion - ЕС инвестира още 800 милиона евро в приоритетна енергийна инфраструктура

Държавите-членки гласуваха предложение на Комисията да инвестират почти 800 милиона евро в ключови европейски енергийни инфраструктурни проекти с големи трансгранични ползи. Финансирането от ЕС идва от Механизма за свързване на Европа (CEF), европейската програма за подкрепа на трансевропейската инфраструктура. Приоритет се дава на проекти, които повишават конкурентоспособността, повишават сигурността на енергийните доставки в ЕС чрез […] \ t

Продължавай да четеш

#Norway - След #COP24 започва истинската работа

#Norway - След #COP24 започва истинската работа

| Декември 20, 2018

Участниците в конференцията на ООН по изменението на климата (COP24) в Катовице, Полша, приключиха тригодишните международни преговори, като постигнаха съгласие за съвместна книга с правила за прилагане на Парижкото споразумение, което ще влезе в сила в 2024. Постигнатите споразумения ще се прилагат еднакво както за развитите, така и за развиващите се страни при оценката и отчитането на емисиите на парникови газове, глобалната оценка на изпълнението [...]

Продължавай да четеш