Направете подарък от € 1 на Репортер на ЕС сега

RSSЗаобикаляща среда

# Споразумение на маите: Градове в челните редици на действията в областта на климата

# Споразумение на маите: Градове в челните редици на действията в областта на климата

Кметовете на Европа ще се съберат в Европейския парламент в Брюксел в четвъртък (22 февруари), за да обсъдят инициативи за справяне с изменението на климата на местно ниво. Тазгодишното събитие отбелязва 10-ата годишнина от Конвента на кметовете за климата и енергетиката, европейска инициатива, свързваща повече от 7,700 градове в Европа и извън нея [...]

Продължавай да четеш

Възобновяема енергия: ЕС има рентабилен потенциал да използва повече #renewables

Възобновяема енергия: ЕС има рентабилен потенциал да използва повече #renewables

На 19 февруари, комисарят по енергетиката и енергетиката Мигел Ариас Канете и генералният директор на Международната агенция за възобновяеми енергийни източници (ИРЕНА) Аднан Амин ще открие в Брюксел нов доклад за перспективите за възобновяема енергия в Европейския съюз. Изготвен от Международната агенция за възобновяемата енергия (IRENA), докладът посочва рентабилните възможности за възобновяема енергия във всички [...]

Продължавай да четеш

#ClimateChange: Използване на горите в ЕС за компенсиране на въглеродните емисии

#ClimateChange: Използване на горите в ЕС за компенсиране на въглеродните емисии

Горите съставляват важна част от екосистемата на ЕС Горите играят решаваща роля за поддържането на нашата екосистема, например чрез улавяне на въглероден диоксид от атмосферата, който иначе би допринесъл за глобалното затопляне. ЕС работи върху плановете да накара всяка държава-членка да компенсира емисиите, причинени от обезлесяването. Парламентът и [...]

Продължавай да четеш

Намаляване на EU # GreenhouseGasEmissions: Национални цели за 2030

Намаляване на EU # GreenhouseGasEmissions: Национални цели за 2030

Регламентът за споделяне на усилията определя национални цели за намаляване на емисиите на парникови газове, за да помогне на ЕС да изпълни ангажиментите си по Парижкото споразумение. Какво е споделянето на усилията? За да помогне за борбата с изменението на климата, лидерите на ЕС приеха през октомври 2014 климатичната и енергийната рамка на 2030, която включва обвързващи цели за намаляване на емисиите в ЕС до [...]

Продължавай да четеш

Докладите на Комисията за напредъка по глобалните ангажименти за # устойчиво развитие на устойчивото развитие

Докладите на Комисията за напредъка по глобалните ангажименти за # устойчиво развитие на устойчивото развитие

На Световния градски форум в Малайзия на 9 февруари Комисията направи преглед на постигнатото в рамките на трите ангажимента, предложени от ЕС и нейните партньори 15 преди месеци. Значителен напредък бе постигнат в рамките на трите ангажимента, тъй като те бяха представени на конференцията на ООН Habitat III през октомври 2016, [...]

Продължавай да четеш

#Climate: Членовете на ЕП приемат закон за намаляване на #CO2Емисии и финансиране

#Climate: Членовете на ЕП приемат закон за намаляване на #CO2Емисии и финансиране

Законопроектът за укрепване на ограниченията на ЕС върху емисиите на CO2 от индустрията, за да започне да изпълнява ангажиментите на Париж в областта на климата, беше приет от Парламента във вторник (6 февруари). Новият закон, който вече беше неофициално съгласуван с министрите на ЕС, ще ускори оттеглянето на квотите за емисии, които са на разположение на пазара на въглеродни емисии от Европейската система за търговия с емисии (ETS), [...]

Продължавай да четеш

Европейският парламент да преразгледа процедурата на ЕС за разрешаване на # pesticides

Европейският парламент да преразгледа процедурата на ЕС за разрешаване на # pesticides

Вследствие на решението за подновяване на одобрението на глифозат в продължение на десет години, членовете на ЕП днес (6 февруари) гласуваха в подкрепа на създаването на специална парламентарна комисия за преглед на процедурата за разрешаване на пестициди от страна на Европейския съюз. В проекта за мандат на специалната комисия се предвижда основната му цел да бъде [...]

Продължавай да четеш