#EUCivilProtectionForum2018: ЕС и # Тунис се договарят да засилят сътрудничеството

Европейската комисия подписа административна спогодба с Тунис за засилване на връзките в областта на гражданската защита и управлението на риска от бедствия.

Документът, който беше подписан на тази година Европейски форум за гражданска защита в Брюксел очертава ключови области на сътрудничество за предотвратяване на бедствия, готовност и реагиране по въпроси като горски пожари, наводнения и мисии за търсене и спасяване. Подписването на споразумението е важна стъпка в укрепването на Привилегированото партньорство между ЕС и Тунис.

По повод комисарят по хуманитарната помощ и управлението на кризи Христос Стилянидис заяви: "Глобалните предизвикателства като природни бедствия изискват съвместни усилия и силни партньорства. Споразумението е печеливша за двете страни и ще означава практически резултати за хората по време на нужда. Това е осезаем знак, че сътрудничеството на ЕС с Тунис е дълбоко и силно. Ние сме готови да подкрепим Тунис като ключов партньор за гражданска защита в по-широкия ни южен квартал. Тазгодишният форум на ЕС за гражданска защита беше голям успех и това е един от конкретните резултати. "

Съгласно новата договореност, Тунис ще се възползва от обучение за експерти, създаване на съвместни планове за реагиране при извънредни ситуации, както и по-тясно сътрудничество със сателитната система на ЕС "Коперник". Този ход е част от засилващото се сътрудничество на ЕС с Тунис в редица области.

Тазгодишният форум за гражданска защита събра широка общност от лица, отговорни за вземането на решения, експерти по управление на бедствията и отговорници от първа линия, за да обменят най-добри практики и да засилят сътрудничеството си на всички нива. Участниците във форума обсъдиха и въпросите на Комисията Предложението за rescEU за по-нататъшно укрепване на способността на Европа да се справи с бедствията, представена през ноември 2017.

Заден план

Всеки път, когато мащабът на извънредната ситуация преизпълни способностите за реагиране на дадена страна, механизмът на ЕС за гражданска защита дава възможност за координирана помощ от участващите държави. Те включват всички държави-членки на ЕС, както и Исландия, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Норвегия, Сърбия и Турция. Споразуменията за сътрудничество, подписани с допълнителни държави, като Тунис, формализират сътрудничеството и по този начин укрепват съвместния отговор на природни и причинени от човека бедствия.

След споразумението с Алжир през декември 2016 това е вторият път, когато беше подписано административно споразумение с страна от южното съседство на ЕС.

Повече информация

Европейски форум за гражданска защита 2018

Съобщение за пресата "rescEU: нова европейска система за справяне с природни бедствия"

Европейски механизъм за гражданска защита

Делегация на ЕС в Тунис

Коментари

Facebook коментари

Tags: ,

категория: Начална страница, EU, Европейска комисия, Тунис

Коментарите са забранени.