Европейската комисия публикува обявление за свободна длъжност за бъдещия # Европейски съветник на #EuropeanPublic ProsecutorsOffice

Европейската комисия публикува покана за кандидатстване за длъжността европейски главен прокурор на Европейска прокуратура, Избраният кандидат ще бъде първият европейски главен прокурор, който ще ръководи независимата прокуратура на ЕС, която отговаря за разследване, наказателно преследване и преследване на престъпления срещу бюджета на ЕС, като измами, корупция или сериозни трансгранични измами с ДДС.

Европейската прокуратура ще започне да функционира напълно до края на 2020. Критериите за подбор включват, между другото, най-малко петнадесет години професионален опит като активен член на прокуратурата или съдебната система и най-малко пет години опит като прокурор, отговарящ за разследванията и преследванията на финансови престъпления в държава-членка. Експертна комисия ще оцени кандидатите за поста на бъдещия главен прокурор на Европа и ще представи оценката си на Европейския парламент и на Съвета, които ще назначат главния прокурор на Европа по общо съгласие. Позицията ще се основава в Люксембург.

Съобщението за свободното работно място е отворено до 14 декември 2018 тук.

Коментари

Facebook коментари

Tags: , ,

категория: Начална страница, EU, Европейска комисия

Коментарите са забранени.