Морски транспорт: Комисията приветства временното споразумение за околната среда на # EuropeanMaritimeSingleWindow

Комисията приветства временното споразумение на съзаконодателите относно неговото предложение за създаване на Европейска морска околна среда, която заменя и подобрява действащата Директива за формалностите за докладване.

Новата, напълно хармонизирана среда за докладване за корабите ще намали значително административната тежест за морския сектор, като подобри конкурентоспособността му. Регламентът ще подобри оперативната съвместимост между икономическите оператори и органите, ще улесни обмена на данни и ще избегне дублирането и ще изисква два пъти същата информация.

Временното споразумение трябва да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета, преди да може да влезе в сила.

Коментари

Facebook коментари

Tags: , , ,

категория: Начална страница, Конференция на периферните морски региони в Европа (CPMR), EU, Европейска комисия, Морски

Коментарите са забранени.