Разплискайте, изпръсквайте! Това лято безопасно плуване в # Европейски води

Европейците могат безопасно да се насладят на плуване това лято, тъй като 96% от местата за къпане отговарят на минималните изисквания за качество, определени съгласно правилата на ЕС.

Някои 85% от местата за къпане, наблюдавани в ЕС в 2018, се оценяват като отлични в Годишен доклад на Европейската агенция за околната среда, което означава, че те са били предимно без замърсители, вредни за човешкото здраве и околната среда.

Страните с най-голям брой места за къпане с отлично качество на водата са Малта, Кипър, Гърция и Австрия.

Прочетете този преглед, като обясните как ЕС подобрява общественото здраве.

Коментари

Facebook коментари

Tags: , ,

категория: Начална страница, EU, Европейски парламент, Води

Коментарите са забранени.