Комисията одобрява ново удължаване на ликвидационната схема #PolishCreditUnion

Според правилата на ЕС за държавна помощ, Европейската комисия разреши деветото удължаване на схемата за ликвидация на полския кредитен съюз до 15 юли 2020.

Мярката ще продължи да бъде достъпна за кредитни съюзи, които са членове на дружества и предоставят заеми, спестовни сметки и платежни услуги само за своето членство. Кредитните съюзи не попадат в обхвата на режима за разрешаване на банки в Полша. Комисията установи, че удължаването на схемата е в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ, по-специално на нейната 2013 Banking Communication.

Това е така, защото е добре насочен, пропорционален и ограничен във времето и обхвата. Първоначално схемата одобрен през февруари 2014, е удължен няколко пъти оттогава, последния път през Август 2018.

Повече информация ще бъде на разположение на Комисията конкуренция уебсайт в обществото При регистър под номер номер SA.54734, след като бъдат разрешени всички въпроси, свързани с поверителността.

Коментари

Facebook коментари

Tags: , , ,

категория: Начална страница, EU, Европейска комисия, Полша

Коментарите са забранени.