Комисията налага изравнителни мита за #IndonesianBiodiesel

Европейската комисия наложи изравнителни мита от 8% до 18% върху вноса на субсидиран биодизел от Индонезия. Мярката има за цел да възстанови равни условия за производителите на биодизел в ЕС. Задълбоченото разследване на Комисията установи, че индонезийските производители на биодизел се възползват от безвъзмездни средства, данъчни облекчения и достъп до суровини под пазарните цени.

Това създава заплаха за икономически щети на производителите в ЕС. Новите мита за внос се налагат временно и разследването ще продължи с възможност за налагане на окончателни мерки до средата на декември 2019. Докато преобладаващата суровина за производството на биодизел в Индонезия е палмово масло, фокусът на разследването е върху възможното субсидиране на производството на биодизел, независимо от използваната суровина. Пазарът на ЕС за биодизел струва приблизително 9 милиарда годишно, като вносът от Индонезия достига около 400 милиона EUR.

За повече информация вижте регламента, публикуван в Официален вестник на ЕС и страница посветен на случая.

Коментари

Facebook коментари

Tags: , , , ,

категория: Начална страница, Биогоривата, EU, Европейска комисия, Устойчиви горива

Коментарите са забранени.