Комисията започва разследване на изхвърлените горещовалцувани стомани от #China, #Taiwan и #Indonesia

Комисията е започнала антидъмпингово разследване на вноса на горещовалцувани листове и серпентини от Китай, Индонезия и Тайван. Разследването следва жалба, подадена от Европейската асоциация на стоманите (EUROFER) с мотива, че вносът от тези страни се извършва на дъмпингови цени и по този начин причинява вреда на европейските производители.

В жалбата се иска изчисляване на дъмпинговия марж в съответствие с новата антидъмпингова методология, т.е. като се вземат предвид изкривяванията на пазара и изкривените цени на суровините в Китай и Индонезия. Сега Комисията разполага с до осем месеца, за да събере доказателства и да реши дали да наложи временни мерки. Това ново разследване на търговската защита е част от по-мащабните действия на Комисията, насочени към защита на производителите в ЕС от нелоялна конкуренция от дъмпингови и субсидирани продукти. Досега Комисията въведе мерки за търговска защита на стоманени изделия 52 и разследва още седем.

Повече информация е на разположение в Официален вестник на ЕС.

Коментари

Facebook коментари

Tags: , , , , , , , ,

категория: Начална страница, Китай, EU, Стоманодобивна промишленост, Тайван

Коментарите са забранени.