Комисар Navracsics е домакин на втората #EuropeanEducationSummit

На 26 септември в Брюксел ще се проведе втората европейска среща на високо равнище по въпросите на образованието. Еднодневното събитие ще бъде домакин на комисаря по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачикс.

Това второ издание ще се съсредоточи върху учителската професия - която трябва да играе ключова роля в изграждането на истинско европейско образователно пространство от 2025. Дискусиите ще засегнат, сред много теми, предизвикателствата пред учителите, свързани с фактори като признание, престиж, обучение, автономия и демография. Сесиите ще проучат решения на конкретни въпроси като използването на нови технологии в класната стая, преподаването в селските райони и насърчаването на общи ценности в образованието.

По време на срещата комисар Navracsics ще представи монитора за обучение и обучение 2019. Тази година изданието на водещия доклад на Комисията относно образованието се фокусира върху учителите и се основава, наред с други, на най-новите резултати от Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) Международно проучване за преподаване и учене.

Заден план

За втора година министри, експерти и учители от цяла Европа се събират, за да обменят опит, идеи и идеи за бъдещето на образованието в ЕС. Срещата набляга на критичната роля, която образованието играе за насърчаване на устойчивостта, справедливостта и социалното сближаване. Миналогодишното издание помогна да се задействат дискусиите за нови политически инициативи, свързани с Европейското образователно пространство.

Събитието

Срещата на върха ще се проведе на 26 септември 2019, 09: 00 - 18: 30, на площада, Place du Mont Des Arts, 1000 Брюксел. Събитието ще бъде на живо във Facebook, Пълната програма е достъпна тук.

За повече информация и акредитация за журналисти, моля, свържете се с: nathalie.vandystadt@ec.europa.eu и joseph.waldstein@ec.europa.eu

Източниците

#EduSummitEU

Програма на Втората среща на високо равнище в областта на образованието

Livestream на събитието във Facebook

Повече за Първа среща на върха за образованието

Монитор за обучение и обучение (2018)

Еразъм + на Facebook

Еразъм + на кикотене

Коментари

Facebook коментари

Tags: , ,

категория: Начална страница, Обучение на възрастни, образование, Erasmus, Еразъм +, EU, Европейска комисия, Университетите

Коментарите са забранени.