Депутатите увеличават подкрепата за научни изследвания в ЕС и #Erasmus

Членовете на ЕП одобриха с 614 гласове „за“, 69 „против“ и „въздържали се“ 10, Бонус в размер на 100 милиона евро към водещите програми на ЕС „Хоризонт 2020“ (80 млн. евро за финансиране на научни изследвания) и „Еразъм +“ (20 млн. евро за младежка мобилност), както реши Европейският парламент и Съветът в своите споразумение за бюджета на ЕС за 2019 през декември 2018.

При друго гласуване те се съгласиха с 601 гласове за, 40 против и 12 въздържали се върнете възстановяване на бюджет в размер на 1.8 милиарда евро от 2018 до страните-членки на ЕС, чрез намаляване на вноските на страните в бюджета на ЕС. Това е ежегодно упражняване, излишъкът обикновено произтича от лихви за неизпълнение и глоби, получени от Комисията, както и недостатъчно изпълнение на програмите на ЕС.

Коментари

Facebook коментари

Tags: , , ,

категория: Начална страница, образование, Erasmus, EU

Коментарите са забранени.