Защита на # околната среда чрез наказателно право: Европейската комисия започва обществени консултации за оценка на правилата на ЕС

Европейската комисия започна обществена консултация, за да оцени дали Директивата за опазване на околната среда чрез наказателно право е постигнала целите си. Директивата изисква държавите-членки на ЕС да третират определени дейности, които увреждат околната среда като престъпни престъпления, например търговия с застрашени видове, унищожаване на защитени местообитания, производство, производство или работа с ядрени материали или всякакви други радиоактивни вещества и прекомерно замърсяване на водата, въздуха или почвата. Обществената консултация е достъпна онлайн на всички езици на ЕС, Той ще работи за 12 седмици от днес нататък и ще приключи на 2 януари. Освен това консултациите ще оценят резултатите от всички държави-членки за времето, когато се прилага Директивата, от 2011 до 2018.

Коментари

Facebook коментари

Tags: , , ,

категория: Начална страница, Заобикаляща среда, EU, Европейска комисия

Коментарите са забранени.