Чужденците ще могат да останат в Казахстан без регистрация до 30 дни, съобщи Министерството на вътрешните работи на 31 декември.

Министерството на вътрешните работи се съгласи по процедурата за регистриране на чужденци при преминаване на границата. Временната регистрация за всички категории чуждестранни граждани, пребиваващи в Казахстан до 30 дни, е отменена, съобщиха от министерството.

Съответният закон беше подписан от президента на Казахстан Касим-Джомарт Токаев.

Приемащата страна трябва да уведоми миграционната служба за пристигането на чуждестранния гост в рамките на три работни дни от момента на влизане в страната.

Министерството опрости процедурата за уведомяване за пребиваване на чужденец в Казахстан, като отбеляза, че не се изискват посещения в отделите за миграционна служба.

Когато чуждестранен гражданин пребивава в Казахстан за повече от 30 дни, хотели, общежития, апартаменти под наем, медицински институции, където той отседна, са длъжни да издадат на гост разрешение за временно пребиваване.

Освен това на 30 декември 2019 г. бе одобрено правителствено постановление за удължаване на 72-часов безвизов режим за влизане на граждани на Китай и Индия до края на 2020 г.

В допълнение към летищата Нур-Султан и Алмати, този режим ще действа на летищата в Шимкент, Актау, Караганда и Тараз. В същото време възможността за превоз на пътници при този режим беше предоставена и на чуждестранни превозвачи.

Посоченото постановление влезе в сила на 1 януари.