# Пестициди - Комисията забранява #Neonicotinoid от пазара на ЕС

Европейската комисия реши да не подновява одобрението на a неоникотиноидни наречен тиаклоприд, след научни съвети на EFSA (Европейския орган за безопасност на храните), че веществото представлява опасения за здравето и околната среда. Това е четвъртият неоникотиноид от 4, одобрени за употреба в ЕС, за които са приети ограничения за употреба или забрана от 5 г. Комисарят StellaKyriakides, отговарящ за здравето и безопасността на храните, каза: „Научните съвети от EFSA е ясно: има опасения за околната среда, свързани с използването на този пестицид, по-специално неговото въздействие върху подземните води, но също така свързано с човешкото здраве, при репродуктивна токсичност. Днешното приемане е още една ясна демонстрация на ангажимента на Комисията да защитава здравето на гражданите на ЕС и нашата околна среда, като доказателство за този приоритет е стратегията „фермата да разклони“ в рамките на Европейската Зелена сделка. “Приетият днес регламент ще бъде публикуван в Официален Вестник в следващите дни.

Коментари

Facebook коментари

Tags: , , , , , , ,

категория: Начална страница, EU, Европейска комисия, Пестициди

Коментарите са забранени.