Свържете се с нас

Drugs

Комисията предлага по-силен мандат на Агенцията на ЕС по лекарствата, тъй като нелегалният пазар се разпространява

ДЯЛ:

Публикуван

on

Комисията е предлага да засили мандата на Европейския център за наблюдение на наркотиците и наркоманиите, като го трансформира в Агенция по лекарствата на Европейския съюз. Предложените промени ще гарантират, че агенцията може да играе по-важна роля в идентифицирането и справянето с настоящите и бъдещите предизвикателства, свързани с незаконните наркотици в ЕС. Това включва издаване на сигнали, когато опасни вещества се продават съзнателно за незаконна употреба, наблюдение на употребата на пристрастяване на вещества, приемани заедно с незаконни наркотици, и разработване на кампании за превенция на ниво ЕС. Агенцията на ЕС по лекарствата също ще играе по-силна международна роля.

Вицепрезидентът за популяризиране на нашия европейски начин на живот Маргаритис Шинас каза: „Производството на наркотици и трафикът на наркотици се адаптираха към смущенията по време на пандемията. Организираните престъпни групи бързо приспособиха операциите си с наркотици към новата ситуация. Сега повече от всякога имаме нужда от ясни, актуални и надеждни доказателства и възможности за анализ на незаконните наркотици в ЕС. Ето защо днес предлагаме по-силен мандат на Агенцията на ЕС по лекарствата. Ще продължим да се борим срещу незаконния трафик на наркотици и да се занимаваме с въздействието на незаконните наркотици върху общественото здраве и сигурността на европейците. Нашата подсилена агенция ще продължи да бъде ключов партньор в тази задача."

Комисарят по вътрешните работи Илва Йохансон каза: „Трафикът на наркотици остава най-големият престъпен пазар в ЕС. Организираната престъпност с наркотици е многонационална, подхранва корупцията и убийствата. Бандите стават все по-умели в разпространението на забранени наркотици, но също така и в производството на вещества, които тепърва ще бъдат категоризирани, които представляват сериозни рискове. С днешното предложение ние даваме на Агенцията на ЕС по лекарствата инструментите, от които се нуждае, за да следи отблизо променящите се пейзажи на наркотиците, да помага в борбата с вредното въздействие на наркотиците и да работи ефективно с други агенции на ЕС, по-специално Европол.

Съгласно този разширен мандат агенцията ще може да:

  • Разработете оценки на заплахите относно новите разработки във връзка с незаконните наркотици, които биха могли да повлияят отрицателно на общественото здраве, безопасност и сигурност, като спомагат за повишаване на готовността на ЕС да реагира на нови заплахи;
  • Издаване на сигнали в случай, че на пазара се появят особено опасни вещества;
  • Наблюдавайте и адресирайте употребата на поли-вещества, т.е. пристрастяваща употреба на други вещества, когато е свързана с употреба на наркотици, като се има предвид, че употребата на много вещества е широко разпространена сред употребяващите наркотици и има пагубно въздействие върху общественото здраве;
  • Създаване на мрежа от криминалистични и токсикологични лаборатории, обединяващ национални лаборатории. Мрежата ще насърчи обмена на информация относно новите разработки и тенденции и ще подпомага обучението на експерти по съдебна медицина;
  • Разработване на кампании за превенция и повишаване на осведомеността на ниво ЕС свързани с незаконни наркотици, което позволява на агенцията да действа въз основа на анализа, който произвежда. Агенцията също така ще може да подпомага държавите-членки при подготовката на национални кампании;
  • Осигурете изследвания и подкрепа не само по въпроси, свързани със здравето, но и по пазари на наркотици намлява доставка на лекарства, като по този начин се разглежда по-всеобхватно проблема с наркотиците;
  • Играйте по-силна международна роля и да подкрепят водещата роля на ЕС в политиката в областта на наркотиците на многостранно ниво;
  • Разчитайте на а по-силна мрежа от национални контактни точки, отговарящ за предоставяне на агенцията на съответните данни.

Следващи стъпки

Сега Европейският парламент и Съветът трябва да разгледат и приемат новия мандат.

История

реклама

Незаконните наркотици са сложен проблем със сигурността и здравето, засягащ милиони хора в ЕС и в световен мащаб. В Европейски доклад за наркотиците за 2021 г изчислява, че 83 милиона възрастни в ЕС (т.е. 28.9% от възрастното население) са употребявали незаконни наркотици поне веднъж през живота си. През 2019 г. в ЕС са настъпили най-малко 5,150 2012 смъртни случая от свръхдоза, с постоянно нарастване всяка година от 30 г. В същото време обемите на кокаин и хероин, въведени в ЕС, са на рекордно високо ниво, а производството на наркотици в определени синтетични наркотици (амфетамини и екстази), се извършва в рамките на ЕС както за вътрешно потребление, така и за износ. Пазарът на наркотици се оценява на минимална стойност на дребно от XNUMX милиарда евро годишно и остава най-големият престъпен пазар в ЕС и основен източник на доходи за организираните престъпни групи. Тези развития изискват ефективни действия на ниво ЕС.

- Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании за наблюдение (EMCDDA) е водещият орган за незаконни наркотици в ЕС. Той предоставя независими, надеждни, научни доказателства и анализи относно незаконните наркотици, наркоманиите и техните последици, които подкрепят базирани на доказателства политики за контрол на наркотиците на ниво ЕС, като допринасят за защитата на всички живеещи в Европа от вреди, свързани с наркотиците.

Днешното предложение се основава на констатациите на Комисията оценка на EMCDDA, публикувана през май 2019 г. Оценката заключава, че агенцията е широко призната като център за научни постижения в Европа и в международен план, предоставяйки фактически, обективни, надеждни и сравними данни на европейско ниво за наркотиците, наркоманиите и техните последици, и успешно проследяване на възникващите заплахи и тенденции. Оценката също така идентифицира области за подобрения въз основа на еволюцията на феномена на наркотиците, включително по-нататъшно развитие на работата по наблюдение на въпросите от страна на предлагането и поли-наркотиците, повишаване на видимостта на агенцията сред практикуващите и широката общественост и засилване на сътрудничеството й с международни организации.

Въз основа на тази оценка, Стратегия на ЕС за наркотиците за 2021-2025 г – одобрен от Съвета през декември 2020 г. – приканва Комисията да предложи преразглеждане на мандата на агенцията, за да се гарантира, че тя играе по-силна роля в справянето с настоящите и бъдещите предизвикателства, свързани с феномена на наркотиците.

Повече информация

предложение за регламент относно Агенцията по лекарствата на Европейския съюз (виж също приложение към предложението, на оценка на въздействието и неговата резюме).

Комисионна уебсайт относно политиката за наркотици.

Национална линия за помощ за наркотици

Гореща линия за зависимости

Т. (844) 289-0879

Споделете тази статия:

EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.
ИзраелПреди 13 часа

Израел ще приеме покана за участие в Съвета за асоцииране ЕС-Израел, но само когато Унгария председателства Съвета на ЕС

ИталияПреди 14 часа

Мелони спечели ли европейските избори? Италианска гледна точка

КазахстанПреди 15 часа

Икономическият успех на Казахстан: Пътуване на трансформация и растеж

Европейски избори 2024 гПреди 16 часа

Дълбока загриженост за печалбите на крайната десница на европейските избори

РусияПреди 1 дни

Продължаващата заплаха от Русия за бъдещи избори и глобални събития

Благосъстояние на животнитеПреди 1 дни

Призракът на птичия грип означава, че здравето на животните трябва да бъде приоритет на Европейския парламент

КазахстанПреди 1 дни

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев: Архитект на модернизацията и дипломатическа визия

общПреди 2 дни

Кой има най-добрия състав в Евро?

Тенденции