Социално инвестиционен: Ключ за растеж, работни места и социална справедливост в ЕС

20131118PHT25542_originalЕвропейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства предложената от Комисията неотдавна „промяна на парадигмата“ с предложението си за пакет от социални инвестиции. Промяната се състои в това, че социалните инвестиции не се разглеждат само като разходи, а по-скоро като инвестиция в бъдещето. Този подход би намалил натиска върху публичните финанси, би бил всеобхватен и би допълнил фискалния съюз на ЕС.

Добре планираното, ефективно и ефикасно социално инвестиране в социалната държава не само носи социален прогрес, но също така е полезно в икономическо отношение. ЕИСК е категорично съгласен, че особено по време на криза последователното и успешно прилагане на широкообхватен социален инвестиционен пакет е абсолютно необходимо за противодействие на нарастващата бедност в Европа.

Волфганг Грейф, докладчик по становището на ЕИСК относно Въздействието на социалните инвестиции върху заетостта и публичните бюджети, подчерта необходимостта от подходяща макроикономическа рамка за увеличаване на потенциала на социалните инвестиции и за разработване на подходящи инструменти за измерване на нейните положителни икономически и неикономически последици. Грейф стигна до заключението, че „Комисията трябва да представи много по-амбициозна и дългосрочна пътна карта, която да продължи поне до 2020, за да приложи пакета за социални инвестиции и да определи количествено положителните му въздействия върху всички сектори“.

Неуспехът да се инвестира в социалната сфера идва на цена, а дългосрочната цена на бездействието всъщност е много по-висока. В това становище ЕИСК представя редица примери за социални инвестиции. Но без сигурно финансиране, привлечено от публични и частни инвестиции, този проект няма да успее.

Въпреки че социалните инвестиции водят до краткосрочни разходи, в средносрочен и дългосрочен план то носи печалби за обществото по отношение на благосъстоянието и също така генерира икономии. Ползите от социалните инвестиции за заетост и за националните бюджети са неоспорими, но този подход също изисква отхвърляне на едностранния принцип на строги икономии.

Коментари

Facebook коментари

Tags: , , , , , , , ,

категория: Начална страница, EU, Европейска комисия, Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), Политика, социално управление, Социално включване, Социални права

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *