RSSБюрокрация

Сливания: Комисията намалява бюрокрацията за предприятията

Сливания: Комисията намалява бюрокрацията за предприятията

Европейската комисия прие пакет за опростяване на процедурите за контрол върху концентрациите съгласно Регламента на ЕС за сливанията. Този пакет разширява обхвата на своята опростена процедура за преразглеждане на безпроблемни сливания, с което общият коефициент на случаи, лекувани по тази процедура, за да 60-70%. Комисията също така намалява количеството на информацията, необходима за [...]

Продължавай да четеш

"Преференциалните цени - Подходяща за растеж": Комисията предприема амбициозни мерки, за да направи правото на ЕС "по-лек"

"Преференциалните цени - Подходяща за растеж": Комисията предприема амбициозни мерки, за да направи правото на ЕС "по-лек"

Като има предвид, регулиране на равнище ЕС е от съществено значение в много области, тя често се обвинени в задушаващите бизнеса, особено най-малките, или да се намесва твърде много в ежедневния живот на гражданите. 74% от европейците смятат, че ЕС генерира твърде много бюрокрация. В отговор на тази загриженост, че Комисията е направила съгласувани усилия над [...]

Продължавай да четеш

Икона на лявото меню