RSSДържавна помощ

Държавна помощ: Комисията открива задълбочено разследване на унгарските мерки за подкрепа на # MalévGroundHandling

Държавна помощ: Комисията открива задълбочено разследване на унгарските мерки за подкрепа на # MalévGroundHandling

Европейската комисия започна задълбочено разследване, за да прецени дали различните мерки за финансиране на обща стойност приблизително 21 милиона евро, предоставени от унгарски държавни образувания на Malév Ground Handling (Malév GH), представляват държавна помощ и дали те спазват правилата на ЕС за помощ за компании в затруднение. Malév GH е бивш филиал на унгарския Malév […]

Продължавай да четеш

#StateAid - Комисията одобрява немска помощ за спасяване на #Condor на стойност милиони 380 евро

#StateAid - Комисията одобрява немска помощ за спасяване на #Condor на стойност милиони 380 евро

В съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ Европейската комисия одобри плановете на Германия да предостави временна заем от 380 милиона евро на чартърната авиокомпания Condor. Мярката ще допринесе за осигуряване на редовното продължаване на услугите на въздушния транспорт и избягване на прекъсвания на пътниците, без да нарушава неоправдано конкуренцията в единния пазар. На 25 септември 2019, Германия уведоми […]

Продължавай да четеш

#StateAid - Комисията одобрява компенсация на енергоемките компании в #Poland за косвени разходи за емисии

#StateAid - Комисията одобрява компенсация на енергоемките компании в #Poland за косвени разходи за емисии

Според правилата на ЕС за държавна помощ Европейската комисия одобрява полските планове за компенсиране на енергоемките компании за по-високи цени на електроенергия, произтичащи от непреки разходи за емисии съгласно схемата на ЕС за търговия с емисии (ETS). Схемата ще обхване периода 2019-2020, с условен бюджет от PLN 1.78 млрд. (Приблизително 417 млн. EUR). Мярката ще бъде от полза за дружествата […]

Продължавай да четеш

#StateAid - Комисията одобрява удължаване на датската схема за преструктуриране за малки банки

#StateAid - Комисията одобрява удължаване на датската схема за преструктуриране за малки банки

Според правилата на ЕС за държавна помощ Европейската комисия разреши удължаването на датска схема за преструктуриране за малки банки с общи активи под 3 милиарда евро. Тя е отворена за банки, за които компетентните национални органи биха открили бедствие. Целта на схемата е да улесни работата на […]

Продължавай да четеш

#StateAid - Комисията одобрява публична подкрепа за проекти за широколентова мрежа в размер на 60 милиона евро в региона на Каринтия в Австрия

#StateAid - Комисията одобрява публична подкрепа за проекти за широколентова мрежа в размер на 60 милиона евро в региона на Каринтия в Австрия

В съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ Европейската комисия одобри публична подкрепа в размер на 60 милиона евро за разполагането и поддържането на инфраструктура, необходима за внедряването на свръхбърз широколентов интернет в отдалечени селски райони на региона Каринтия в Австрия. Бенефициентът на помощта е новоучредено дружество, собственост на държавата […]

Продължавай да четеш

Франция ще възстанови незаконната помощ за #Ryanair на летището в Монпелие на милиони 8.5 евро

Франция ще възстанови незаконната помощ за #Ryanair на летището в Монпелие на милиони 8.5 евро

Европейската комисия установи, че споразуменията за търговия, сключени между местната асоциация за насърчаване на туристическите и икономическите потоци (APFTE) и Ryanair на летището в Монпелие, са незаконни съгласно правилата на ЕС за държавна помощ. Ryanair сега трябва да върне незаконна държавна помощ в размер на 8.5 милиона евро. Комисарят Маргрет Вестагер, отговарящ за политиката на конкуренция, […]

Продължавай да четеш

Държавна помощ: Комисията приема ново известие за възстановяване на незаконно пребиваване на държавата

Държавна помощ: Комисията приема ново известие за възстановяване на незаконно пребиваване на държавата

Европейската комисия прие ново известие относно изпълнението на решенията на Комисията, с които нареди на държавите-членки да възстановят неправомерна и несъвместима държавна помощ (известието за възстановяване). Новото известие за възстановяване замества известието за възстановяване на 2007. Подобно на известието за възстановяване на 2007, новото известие е насочено главно към властите на държавите-членки в […]

Продължавай да четеш