Tag: EIB

#EIB Европейската инвестиционна банка подписва сделка за финансиране на милиони 25 евро с компания подкаст #Acast в рамките на #JunckerPlan

#EIB Европейската инвестиционна банка подписва сделка за финансиране на милиони 25 евро с компания подкаст #Acast в рамките на #JunckerPlan

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение за финансиране на квази-акционерния капитал в размер на 25 милиона евро с подкаст компания Acast, за да разшири своите изследователски и развойни дейности и да доразвие своята платформа за разпространение на аудио съдържание. Освен независимите подкасти, Acast се грижи и за аудио съдържанието на по-големи издатели, като Financial Times, Guardian, […]

Продължавай да четеш

#JunckerFund ще мобилизира почти 400 милиарда евро в инвестиции след одобряването на нови проекти

#JunckerFund ще мобилизира почти 400 милиарда евро в инвестиции след одобряването на нови проекти

След последното заседание на Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) се очаква Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) - фонд „Юнкер“ - да задейства инвестиции в размер на 398.6 евро. От май 2019, сделките, одобрени по фонд Juncker, възлизат на € 73.8bn във финансирането и се намират във всички 28 […]

Продължавай да четеш

#EIB ще подкрепи € 3.4 млрд. Нови инвестиции в бизнеса, иновациите, селското стопанство и туризма

#EIB ще подкрепи € 3.4 млрд. Нови инвестиции в бизнеса, иновациите, селското стопанство и туризма

Съветът на директорите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) одобри общо € 3.4 млрд. Ново финансиране, което ще засили научните изследвания и иновациите и ще даде възможност на компаниите да разширят и подобрят достъпа до вода, транспорт и образование. Това ще подкрепи нови проекти в страните 17. „Европа трябва да гради върху своите технологични и научни сили […]

Продължавай да четеш

#EIB инвестиционен доклад: ЕС рискува да загуби място за иновации за САЩ и # Китай

#EIB инвестиционен доклад: ЕС рискува да загуби място за иновации за САЩ и # Китай

Натрупаните инвестиции продължават да се отразяват върху европейската икономика: инвестициите за смекчаване на изменението на климата остават депресирани, докато фирмите от ЕС все още не отделят достатъчно ресурси за научноизследователска и развойна дейност, други нематериални активи и дори машини и оборудване, за да останат конкурентоспособни в световен мащаб. Делът на инвестициите и другите разходи за увеличаване на растежа в общите държавни разходи остава нисък, в [...]

Продължавай да четеш

#EIB одобрява нов #ComplaintsMechanism

#EIB одобрява нов #ComplaintsMechanism

На 13 ноември бордът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) одобри преработената политика на механизма за жалби. Целта е да се подобри допълнително обработването на жалбите, да се укрепи достъпът до независимия механизъм за подаване на жалби и да се осигури по-своевременен отговор. След приемането на ревизираната политика ЕИБ ще създаде и нова процедура за [...]

Продължавай да четеш

#JunckerPlan - € 120 милиона за подготовка на бъдещето на мобилността

#JunckerPlan - € 120 милиона за подготовка на бъдещето на мобилността

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) предоставя на австрийската компания KTM AG заем от € 120 за развиване на научноизследователската и иновационната си дейност. Този заем се подкрепя от Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI), който е сърцето на инвестиционния план за Европа - планът Juncker. KTM ще използва ново финансиране за укрепване на [...]

Продължавай да четеш

#EIB: Европейската инвестиционна банка се съгласява с инвестиране в 5.8 милиарди евро за енергийна ефективност, социална инфраструктура и местен бизнес

#EIB: Европейската инвестиционна банка се съгласява с инвестиране в 5.8 милиарди евро за енергийна ефективност, социална инфраструктура и местен бизнес

Среща в Люксембург по-рано днес (12 април) Съветът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) одобри общо € 5.8 милиарди нови финансирания за проектите 29 в Европейския съюз, Африка и Латинска Америка. След одобрението днес ЕИБ очаква да финализира финансирането за нови инвестиции в енергетика, телекомуникации, транспорт, проекти за градско развитие и [...]

Продължавай да четеш