Таг: Хонконг Китай

#Coronavirus - ЕС и 21 други членове на СТО обещават да осигурят добре функциониращи световни вериги за доставка на храни

#Coronavirus - ЕС и 21 други членове на СТО обещават да осигурят добре функциониращи световни вериги за доставка на храни

Европейският съюз, заедно с още 21 членове на Световната търговска организация (СТО), се ангажира да открие и предвиди търговията със селскостопански и хранителни продукти по време на настоящата глобална здравна криза. Подписващите съвместно изявление обещават да гарантират добре функциониращи световни вериги за селско и селскостопанско производство и да избягват мерки с потенциално отрицателно въздействие върху храните […]

Продължавай да четеш

ЕС да председателстват многостранни преговори за отваряне на пазарите на услуги

ЕС да председателстват многостранни преговори за отваряне на пазарите на услуги

Усилията за либерализиране на търговията с услуги набират скорост, тъй като Европейският съюз ще председателства 6th кръг от преговорите за споразумение за търговията с услуги (Тиса), които започват днес (17 февруари) в Женева. Преговори Тиса са насочени към отварянето на пазарите в сектора на услугите сред разнообразна група от членове на Световната търговска организация (СТО), които [...]

Продължавай да четеш

Икона на лявото меню