Етикет: Марита

Комисията приветства споразумението между Парламента и Съвета за по-добра защита на работниците срещу # химикали за рак

Комисията приветства споразумението между Парламента и Съвета за по-добра защита на работниците срещу # химикали за рак

На 11 юли Европейският парламент и Съветът постигнаха споразумение относно предложението на Комисията за определяне на нови или по-строги граници на експозиция за няколко химикала, причиняващи рак на работното място. Комисар Мариан Тисен, отговарящ за трудовата заетост, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, приветства днешното споразумение и заяви: "Ракът убива повече работници, отколкото всяка друга [...]

Продължавай да четеш