Tag: Никарагуа

Страните стартират работа на ООН за спиране на глобалната търговия в #TortureTools

Страните стартират работа на ООН за спиране на глобалната търговия в #TortureTools

На 24 септември Алиансът за търговия без изтезания постигна съгласие да увеличи темпа на своите усилия и да работи за инструмент на ООН - като обвързваща конвенция - за спиране на търговията с инструменти за изтезания и смъртното наказание. Алиансът за търговия без изтезания е инициатива на Европейския съюз, [...]

Продължавай да четеш

ЕС подкрепя Централна Америка в борбата срещу #OrganizedCrime

ЕС подкрепя Централна Америка в борбата срещу #OrganizedCrime

Комисията обяви милиони в размер на 20 за подобряване на сътрудничеството по наказателни разследвания и преследване на случаи на транснационална престъпност и трафик на наркотици в Централна Америка. Регионалната програма, известна като ICRIME, има за цел да засили усилията си за борба с трансграничната организирана престъпност и ще подкрепи Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа, Панама, Белиз, Коста [...]

Продължавай да четеш

ЕС сътрудничество с Латинска Америка

ЕС сътрудничество с Латинска Америка

В ЕС има опит в регионалното сътрудничество в Латинска Америка повече от 18 години. Между 2007- 2013 ЕС предостави 556 милиона € за регионални фондове, изразходвани в областта на социалното сближаване, управлението на водите, социално-икономическо развитие, висшето образование и информационно общество, наред с другите. На конференцията EUROsociAL в Брюксел на 24 25-март, развитие Андрис [...]

Продължавай да четеш

Значително нова подкрепата на ЕС за Латинска Америка обяви

Значително нова подкрепата на ЕС за Латинска Америка обяви

Комисар Пиебалгс ще развитието Андрис днес (24 март) обявява нова подкрепа от ЕС на 2.5 милиарда € за Латинска Америка за годините 2014 да 2020 (включително финансиране на регионални програми, както и за двустранните пликовете до допустимите страни). Новият финансов пакет, който е част от Инструмента за сътрудничество за развитие, вече публикувано, ще бъдат обсъдени [...]

Продължавай да четеш

Търговско споразумение на ЕС с Гватемала започне да функционира

Търговско споразумение на ЕС с Гватемала започне да функционира

Както на 1 декември 2013, търговските бариери ще бъдат вдигнати между Европейския съюз и Гватемала, когато ще се прилага за търговията стълб на Централноевропейското споразумение между ЕС и асоцииране Америка. С Гватемала присъединяването, на целия регион на Централна Америка вече могат да се възползват от споразумението, като сделката е вече реализиран с други пет члена [...]

Продължавай да четеш

ЕС ще продължи да подкрепя приноса на Салвадор за изкореняване на бедността

ЕС ще продължи да подкрепя приноса на Салвадор за изкореняване на бедността

помощта за развитие на ЕС, за да Ел Салвадор досега имаше много ползи за своите хора, например, чрез осигуряване на достъп до основна пенсия за възрастните хора или достъпа до вода и канализация. Въз основа на тези резултати, комисар за развитие Андрис Пиебалгс ще потвърди, по време на официално посещение в страната, ангажимента на ЕС да помогне на [...]

Продължавай да четеш

Европейският съюз потвърждава ангажимент за устойчиво развитие на Никарагуа

Европейският съюз потвърждава ангажимент за устойчиво развитие на Никарагуа

Комисар за развитие Андрис Пиебалгс ще посети Никарагуа на 6 и 7 октомври в контекста на създаването на новото програмиране на ЕС-Никарагуа сътрудничество за периода 2014-2020. Една от целите на посещението е да се укрепи ЕС Никарагуа двустранните отношения и се установи социално-икономическата ситуация в страната. посещение Пиебалгс "ще се проведе една седмица [...]

Продължавай да четеш