Етикет: Регулаторна годност и производителност

Сливания: Комисията намалява бюрокрацията за предприятията

Сливания: Комисията намалява бюрокрацията за предприятията

Европейската комисия прие пакет за опростяване на процедурите за контрол върху концентрациите съгласно Регламента на ЕС за сливанията. Този пакет разширява обхвата на своята опростена процедура за преразглеждане на безпроблемни сливания, с което общият коефициент на случаи, лекувани по тази процедура, за да 60-70%. Комисията също така намалява количеството на информацията, необходима за [...]

Продължавай да четеш

Икона на лявото меню