Tag: Trevor Cummings

Лисабон, Северна Ирландия и Валенсия победа "Предприемчив европейски регион 2015"

Лисабон, Северна Ирландия и Валенсия победа "Предприемчив европейски регион 2015"

столицата на Португалия, Лисабон, Северна Ирландия на Великобритания и испанската област Валенсия са избрани като победителите в европейския регион Предприемчив (EER) за 2015. Техните стратегии за насърчаване на предприемачеството и разпространяват иновациите сред малките и средни предприятия (МСП) бяха избрани от жури, което включва представители на институциите на ЕС, както и [...]

Продължавай да четеш