Свържете се с нас

България

Huawei и Софийският университет ще си сътрудничат в областта на изкуствения интелект и други нови технологии от висок клас

Публикуван

on

Huawei Technologies Bulgaria EOOD подписа неотдавна Меморандум за разбирателство (MoU) със Софийския университет "Св. Климент Охридски". И двете страни ще си сътрудничат в развитието на изкуствения интелект (AI) и други нови технологии от висок клас. Освен това те се договарят да провеждат програма на Huawei ICT Academy и да разработят съвместна научна лаборатория в Софийския университет.

Двете страни ще установят съвместен ангажимент за бъдещи, финансирани от ЕС и други проекти за изкуствен интелект, научноизследователска и развойна дейност и търговски проекти. Те ще изградят ИКТ инфраструктурата за Софийския университет като цяло и специализирани лаборатории за ИИ съвместно.

Сътрудничеството ще включва не само научноизследователска и развойна дейност и проект за инфраструктура, но също така ще включва образование, обучения и семинари за студенти, академични общества и индустрии в България.

Ректорът проф. Анастас Герджиков посочи, че с Университетите за наука, информатика и технологии в електронното общество (UNITe) и Института за големи данни за интелигентно общество (GATE), Софийски университет. Климент Охридски е водещ изследователски център в областта на информационните технологии и изкуствения интелект. Герджиков изрази задоволство от подписания меморандум и очаква сътрудничеството да бъде полезно за изследователи и студенти от Софийския университет.

Проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Мисията на университета е да развива научния, образователен и културен потенциал на България, като новият акцент е върху създаването на модели за социално развитие както чрез разкриване на присъщите способности на институционалната промяна, така и на социалните резултати от такава промяна. Факултетът по математика и информатика (FMI), един от най-големите сред шестнадесетте факултета на Софийския университет, е национален лидер в областта на висшето образование по математика, компютърни науки и ИКТ, както и център за изследвания в същите области на Европейско значение и международно признание.

Huawei е водещ световен доставчик на инфраструктура за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и интелигентни устройства. Huawei вече изгради 23 институции за научноизследователска и развойна дейност в цяла Европа. В България Huawei създаде своята дейност през 2004 г. със седалище в София. Благодарение на високата си инвестиция в научноизследователска и развойна дейност и ориентирана към клиентите стратегия, както и на отвореното партньорство, Huawei разработва усъвършенствани цялостни ИКТ решения, позволяващи на клиентите конкурентно предимство по отношение на телекомуникациите, мрежовите и облачните изчислителни инфраструктури.

България

Комисията одобрява 79 млн. Евро българска схема за подпомагане на микро, малки и средни предприятия, засегнати от огнището на коронавирус

Публикуван

on

Европейската комисия одобри 79 млн. Евро (приблизително 156 млн. Лв.) Българска схема за подпомагане на микро, малки и средни предприятия, засегнати от огнището на коронавирус. Схемата е одобрена в рамките на държавната помощ Временна рамка. Схемата, която ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, ще бъде достъпна за предприятия, действащи в определени сектори и отговарящи на определени изисквания, определени от България, които са преустановили дейността си или са ограничени от правителствени ограничителни мерки за ограничаване на разпространението на вирусът. Размерът на безвъзмездните средства, които всеки бенефициент може да получи, ще бъде изчислен чрез сравняване на неговия оборот (без ДДС) през засегнатия период със същия период на предходната година (или оборота за октомври 2020 г. за бенефициери, открити след 1 януари 2020 г.).

Безвъзмездните средства ще възлизат на 10% или 20% от този оборот, в зависимост от сектора на дейност на бенефициера, до максимум 150 000 лева (приблизително 76,694 800,000 евро). Подкрепата ще помогне на бенефициентите да покрият част от оперативните си разходи и дейности за подпомагане, необходими за преодоляване на недостига на средства или липсата на ликвидност в резултат на избухването на коронавирус. Комисията установи, че българската схема е в съответствие с условията, посочени във временната рамка. По-специално, (i) помощта няма да надвишава 30 2021 евро за компания; и (ii) помощ по схемата може да се предоставя до XNUMX юни XNUMX г.

Комисията заключи, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за отстраняване на сериозни смущения в икономиката на държава-членка, в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавна помощ. Можете да намерите повече информация за временната рамка и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическото въздействие на пандемията на коронавирус. тук.

The неповерителна версия на решението ще бъде предоставяно по номер на делото SA.60454 в програмата регистър на държавните помощи на Комисията конкуренция след като бъдат решени всички въпроси, свързани с поверителността.

Продължавай да четеш

България

Политика на сближаване на ЕС: Комисията подкрепя развитието на българската екосистема за научни изследвания и иновации

Публикуван

on

На 14 януари Комисията публикува набор от стратегически препоръки до 14 новосъздадени центрове за научни изследвания и иновации (R&I), съфинансирани от Политика на сближаване на ЕС в България. Препоръките имат за цел да подобрят управлението и да помогнат на центровете да постигнат финансова устойчивост. Те бяха разработени от екип от международно известни експерти по време на 1.5-годишна теренна работа, координирана от Съвместен изследователски център, както и чрез обмен с връстници от Испания, Литва и Чехия.

Те ще подкрепят българските власти и изследователи в укрепването на екосистемата за научноизследователска и развойна дейност в страната, изграждане на капацитет за трансфер и разпространение на знания и укрепване на сътрудничеството между изследователските институции и бизнеса в области като зелени и цифрови преходи, както и в напредналата медицина. Комисарят по сближаване и реформи Елиса Ферейра (на снимката) каза: „Благодарение на подкрепата на ЕС, тези центрове ще осигурят научна инфраструктура и оборудване, което ще ги направи привлекателни за младите български изследователи. Призовавам всички участващи участници да се възползват от работата на експертите, като поставят почвата за ефективна и модерна система за научни изследвания и иновации.

Комисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: „Инвестицията на ЕС в 14-те центъра за компетентност и центровете за върхови постижения има голям потенциал за трансформация на икономиката на страната и нейното интегриране в глобалните вериги за създаване на стойност. Уверен съм, че констатациите от доклада на JRC ще бъдат добре приети от центровете и че правителството, академичните среди и заинтересованите страни в индустрията ще предприемат действия за незабавното изпълнение на препоръките му. “

Инициативата е била стартира през 2019 г. и ще бъде разширен и за други европейски държави. Комисията също така подпомага държавите - членки и регионите при разработването и прилагането на техните стратегии за интелигентна специализация и чрез интелигентна платформа за специализация. В момента ЕС инвестира 160 милиона евро в центровете в рамките на българската програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. През 2021-2027 г. България ще получи над 10 млрд. Евро по политиката на сближаване, като значителна част ще бъде посветена на подкрепа на иновациите и конкурентоспособността, както и на зелените и цифровите преходи.

Продължавай да четеш

България

Комисията одобрява 40 милиона евро българска схема за подпомагане на малки предприятия, засегнати от епидемия от коронавирус

Публикуван

on

Европейската комисия одобри 78.2 милиона лева (приблизително 40 милиона евро българска схема за подпомагане на малки предприятия, засегнати от огнището на коронавирус. Схемата е одобрена по държавната помощ Временна рамка. Публичната подкрепа ще бъде под формата на директно безвъзмездно финансиране от 50,000 25,565 лв. (Приблизително 500,000 250,000 евро) на бенефициент, за да покрие част от оперативните им разходи. Схемата, която ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, ще бъде достъпна за малки предприятия, действащи в определени сектори и отговарящи на определени изисквания, определени от България, с годишен оборот от поне 2019 20 лева (приблизително 2020 2019 евро) през XNUMX г. , който претърпя спад в оборота, свързан с огнището на коронавирус от поне XNUMX% за три месеца от февруари XNUMX г. в сравнение със същите три месеца през XNUMX г.

Целта на мярката е да помогне на бенефициентите да преодолеят икономическите последици от избухването на коронавирус и да запазят заетостта. Комисията установи, че българската схема е в съответствие с условията, посочени във временната рамка. По-специално, i) помощта няма да надвишава таваните за всяка компания, определени във временната рамка; и (ii) помощ по схемата може да бъде предоставена до 30 юни 2021 г. Комисията стигна до заключението, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за отстраняване на сериозни смущения в икономиката на държава-членка, в съответствие с член 107, параграф 3 ( б) ДФЕС и условията, посочени във временната рамка.

Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавна помощ. Можете да намерите повече информация за временната рамка и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическото въздействие на пандемията на коронавирус. тук, Неповерителната версия на решението ще бъде предоставена под номер SA.59704 по делото регистър на държавните помощи на Комисията конкуренция след като бъдат решени всички въпроси, свързани с поверителността.

Продължавай да четеш
реклама

кикотене

Facebook

Тенденции