Октомври 2018 в сравнение със септември 2018 - Цените на промишлените производители се увеличиха с 0.8% в #eurozone - Нагоре с 0.7% в EU-28

През октомври 2018, в сравнение с 2018 през септември, цените на промишлените производители са се увеличили с 0.8% в еврозоната (EA-19) и с 0.7% в EU-28, според статистиката на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. През септември 2018 цените се увеличиха с 0.6% и в двете зони. Пълният текст е на разположение на уебсайта на ЕВРОСТАТ.

Tags: , ,

категория: Начална страница, EU, евро, Евростат, Еврозоната