Първото тримесечие на 2019 - Сезонно коригираният държавен дефицит спадна до 0.5% от БВП в еврозоната и до 0.6% от БВП в ЕС-28

През първото тримесечие на 2019, съотношението на дефицита към БВП в размер на 0.5% в еврозоната (EA-19), намаление в сравнение с 1.1% през четвъртото тримесечие на 2018. В ЕС-28 съотношението дефицит към БВП е 0.6%, което е намаление в сравнение с 1.0% през предходното тримесечие. Тези данни са публикувани от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. Пълният текст е на разположение на уебсайта на ЕВРОСТАТ.

Коментари

Facebook коментари

Tags: , , ,

категория: Начална страница, EU, Евростат, Еврозоната

Коментарите са забранени.

Икона на лявото меню