RSSЕвропейска сметна палата

ЕС докладва добре за #GreenhouseGasEmissions, но се нуждае от по-добър поглед върху бъдещите намаления, казват одиторите

ЕС докладва добре за #GreenhouseGasEmissions, но се нуждае от по-добър поглед върху бъдещите намаления, казват одиторите

Данните за емисиите на парникови газове в ЕС се отчитат в съответствие с международните изисквания, а запасите от емисии се подобряват с течение на времето, според нов доклад на Европейската сметна палата. Въпреки това е необходим по-добър поглед върху конкретни сектори като селското и горското стопанство, казват одиторите. Те също така предлагат допълнителни подобрения в отчитането на […]

Продължавай да четеш

# Миграция - Време е да се засилят действията за справяне с различията в Гърция и Италия, казват одиторите на ЕС

# Миграция - Време е да се засилят действията за справяне с различията в Гърция и Италия, казват одиторите на ЕС

ЕС следва да засили действията си в областта на убежището, преместването и връщането на мигрантите, за да постигнат по-добре целите на своята подкрепа, според нов доклад на Европейската сметна палата (ECA). Схемите за аварийно преместване не достигнаха целите си и само частично постигнаха основната си цел да облекчат натиска върху Гърция и Италия. [...]

Продължавай да четеш

Одиторите да разгледат действията, предприети от Комисията за насърчаване на #EUCapitalMarketsUnion

Одиторите да разгледат действията, предприети от Комисията за насърчаване на #EUCapitalMarketsUnion

Европейската сметна палата оценява колко успешни бяха действията на Комисията досега в изграждането на Съюза за капиталови пазари, основна инициатива, стартирана през юни 2015 като част от плана Юнкер. Свободното движение на капитали е ключова дългогодишна цел на Европейския съюз и е един от стълбовете на […]

Продължавай да четеш

Европейската комисия приветства положителната оценка за това как се справи с #EUBudget

Европейската комисия приветства положителната оценка за това как се справи с #EUBudget

В последния си доклад за управлението на бюджета на ЕС Европейската сметна палата - независимият одитор на разходите на ЕС - потвърди, че Комисията Юнкер е подобрила значително начина, по който управлява бюджета на ЕС. Одиторите предоставят на годишните отчети на ЕС чисто здравословно състояние за 12-та година през […]

Продължавай да четеш

#ECA отчита нисък процент на грешки в 2.6% при използване на средства от ЕС

#ECA отчита нисък процент на грешки в 2.6% при използване на средства от ЕС

В своя годишен доклад 2018, публикуван днес (8 октомври), Европейската сметна палата (ECA) стигна до заключението, че сметките на ЕС представляват „истински и справедлив възглед“ за финансовото състояние на ЕС. За трета поредна година одиторите издават квалифицирано становище относно редовността на финансовите транзакции, които са в основата на […]

Продължавай да четеш

По-добра информация за гражданите, необходима за подобряване на ефективността на обществените консултации на Европейската комисия, казват #Auditors

По-добра информация за гражданите, необходима за подобряване на ефективността на обществените консултации на Европейската комисия, казват #Auditors

Рамката на Европейската комисия за консултиране с обществеността по време на разработването и оценката на законите и политиките на ЕС е на висок стандарт, според нов доклад на Европейската сметна палата. Извършването на избрани наскоро обществени консултации от Комисията като цяло е задоволително, казват одиторите. Въпреки това те препоръчват […]

Продължавай да четеш

Институциите на ЕС като цяло са добре подготвени да се справят с #UnchicalConduct, но правилата трябва да бъдат допълнително подобрени, казват одиторите

Институциите на ЕС като цяло са добре подготвени да се справят с #UnchicalConduct, но правилата трябва да бъдат допълнително подобрени, казват одиторите

Като цяло Европейският парламент, Съветът и Комисията въведоха адекватни етични рамки, според нов доклад на Европейската сметна палата. Одиторите също така определиха някои области, в които обхватът, специфичността, яснотата и нивото на насоки могат да бъдат подобрени и хармонизирани, както и примери за най-добри практики. Освен това персоналът […]

Продължавай да четеш