Свържете се с нас

Узбекистан

Узбекистан-ООН: Сътрудничество за универсално устойчиво развитие

ДЯЛ:

Публикуван

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

Узбекистан се присъедини към ООН като нова суверенна, независима държава на 2 март 1992 г. От присъединяването си към тази универсална международна организация нашата страна продуктивно си сътрудничи с нея и нейните специализирани институции в различни области.

Основните приоритети на многостранното сътрудничество са борбата срещу съвременните заплахи и предизвикателства за сигурността, стабилизирането и възстановяването на Афганистан, неразпространението на оръжия за масово унищожение, решаването на екологични проблеми, по-специално смекчаване на последиците от кризата в Аралско море, социално- икономическо развитие, защита и насърчаване на човешките права, развитие на туризма и др.

Според експерти, през последните години Узбекистан се включи по-активно в дейността на Общото събрание и специализираните агенции на ООН. По-специално, ръководителят на Узбекистан направи изказвания на 72-ата, 75-ата и 76-ата сесии на Общото събрание на ООН, както и на сегмента на високо ниво на 46-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека.

През юни 2017 г. се състоя посещението на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш и преговорите му с президента на Узбекистан Шавкат Мирзийоев. Държавният ни глава проведе и срещи с Генералния секретар на ООН през септември 2017 г. в Ню Йорк (САЩ) и по време на 2-рия международен форум „Един пояс, един път“ през април 2019 г. в Пекин (КНР). В резултат на тези срещи бяха приети и се изпълняват планове за практически мерки за развитие на сътрудничеството между Узбекистан и ООН.

Участието на президента Шавкат Мирзийоев в общите дебати на 72-та сесия на Общото събрание през септември 2017 г. откри нов етап на продуктивно и взаимноизгодно сътрудничество между страната ни и ООН. По време на събитието бяха представени редица важни международни инициативи, които бяха успешно реализирани през последните три години.

От трибуната на ООН лидерът на Узбекистан изложи редица важни международни инициативи по актуални въпроси от глобалния и регионален дневен ред. По-специално, по инициатива на ръководството на Узбекистан, в рамките на Общото събрание на ООН бяха разработени и приети шест резолюции: „Укрепване на регионалното международно сътрудничество за осигуряване на мир, стабилност и устойчиво развитие в региона на Централна Азия“ (юни 2018 г.), " Образование и религиозна толерантност“ (декември 2018 г.), „Устойчив туризъм и развитие в Централна Азия“ (декември 2019 г.), „За обявяване на региона на Аралско море за зона на екологични иновации и технологии“ (май 2021 г.), „За укрепване на взаимосвързаността между центр. и Южна Азия“ (юли 2022 г.), „За ролята на парламентите за постигане на ЦУР“ (декември 2022 г.).

Освен това в рамките на Съвета на ООН по правата на човека, по инициатива на Узбекистан, беше приета резолюция „Относно последиците от пандемията от COVID-19 за човешките права на младежта“ (октомври 2021 г.), а в ЮНЕСКО – „The Хивски процес“ (ноември 2021 г.) по резултатите от международния форум „Централна Азия на кръстопътя на световните цивилизации“ (14–16 септември 2021 г., Хива).

реклама

Кодексът за доброволните ангажименти на държавите по време на пандемии, разработен от узбекска страна, е разпространен като официален документ на Общото събрание на ООН като принос на Узбекистан към глобалните усилия за борба с COVID-19.

Подкрепяйки новия дух на многостранно взаимодействие, Узбекистан, заедно със страните-членки, в момента разработва проекти за редица резолюции на Общото събрание за по-нататъшното им приемане в рамките на ООН.

От 1993 г. офисът на ООН работи в Ташкент. В Узбекистан „семейството на ООН“ е представено от Програмата на ООН за развитие (ПРООН), Фонда на ООН за населението (UNFPA), Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), Световната здравна организация (СЗО) и Организацията на обединените нации Организация за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), Служба на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), Структура на ООН за равенство между половете и овластяване на жените (UN Women), Регионален център на ООН за превантивна дипломация в Централна Азия (UNRCCA), Международната организация на труда (МОТ)), Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (ФАО), Международната организация по миграция (МОМ) и Програмата за доброволци на ООН, ръководена от ПРООН.

Агенции като Организацията на ООН за индустриално развитие (UNIDO), Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE) също допринасят за работата на системата на ООН. Световната банка, като независима специализирана агенция от системата на ООН, също има значителен принос в работата на организацията у нас.

Рамковата програма на ООН за подпомагане на развитието (UNDAF) за Узбекистан е ефективен инструмент за взаимодействие между правителството на Узбекистан и международната общност в контекста на изпълнението на приоритетни области на социално-икономическото развитие на страната в средносрочен план.

Като част от изпълнението на основните задачи, определени в Стратегията за развитие на Нов Узбекистан, политическите контакти между Узбекистан и ООН на най-високо ниво през последните години значително се засилиха.

Узбекистан отдава особено значение на усилията за прекратяване на многогодишната кървава война в Афганистан, която донесе огромни бедствия на афганистанския народ и се превърна в източник на сериозни заплахи за целия регион. Страната ни дава ефективен принос за изпълнението на програмите на ООН за следконфликтното възстановяване на Афганистан; по-специално тя отвори мост на узбекско-афганистанската граница за международни доставки на хуманитарни доставки и подпомага изграждането на много инфраструктурни съоръжения на територията на Афганистан.

През Термез Узбекистан предоставя всякаква помощ на международни организации и отделни държави при осъществяването на хуманитарната им дейност в Афганистан. Така по инициатива на ръководството на Узбекистан в Термез беше създаден Международен транспортен и логистичен център за осигуряване на централизирана и целенасочена доставка на хуманитарни стоки в Афганистан. Възможностите в Термез се използват активно от Службата на Върховния комисариат на ООН за бежанците и Световната продоволствена програма.

В резултат на Ташкентската конференция за Афганистан, проведена през март 2018 г., нейната окончателна декларация беше разпространена през април същата година като официален документ на 72-та сесия на Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН. Освен това информация за усилията, положени от ръководството на Узбекистан за мирно разрешаване на ситуацията в Афганистан и споменаването на Ташкентската конференция, бяха включени в доклада на Генералния секретар на ООН „Ситуацията в Афганистан и нейните последици за международния мир и Сигурност“, публикувана през септември 2018 г.

Провеждането на конференция около Афганистан през юли 2022 г. в Ташкент също се превърна в голям принос на Узбекистан за осигуряване на устойчив мир и стабилност в тази страна.

В момента в рамките на ООН се работи за популяризиране на инициативата на президента на Узбекистан за създаване на международна група за преговори за Афганистан.

Сътрудничеството между Узбекистан и ООН по въпросите на екологията и опазването на околната среда се засилва. В тази област президентът Шавкат Мирзийоев насочва вниманието към друг остър и спешно решаващ планетарен проблем – трагедията на Аралско море – и призовава за съсредоточаване на усилията на световната общност върху „намаляване на разрушителното въздействие на тази екологична катастрофа върху поминъка на милиони на хората, живеещи в Централна Азия и опазващи естествения и биологичен баланс в района на Аралско море."

В съответствие с инициативата на президента на Узбекистан, представена по време на общите дебати на 72-та сесия на Общото събрание на ООН, през 2018 г., под егидата на ООН, ще бъде създаден Мултипартньорски доверителен фонд (MPTF) за човешката сигурност за беше създаден регионът на Аралско море, чието представяне се състоя през ноември 2018 г. в централата на апартамента на организацията с участието на нейния генерален секретар Антонио Гутериш.

Както заяви шефът на ООН по време на презентацията, „тази структура значително ще подобри условията на живот на местното население и ще допринесе за изпълнението на Целите за устойчиво развитие“.

По инициатива на нашата страна и съвместно с офиса на ООН в Узбекистан на 24-25 октомври 2019 г. в Нукус се проведе международна конференция на високо ниво за обявяване на региона на Аралско море за зона на екологични иновации и технологии. В него взеха участие около 250 участници от 28 държави, включително лидери и представители на авторитетни международни организации.

На 19 декември 2019 г. Общото събрание на ООН прие на своята пленарна сесия специална резолюция „Устойчив туризъм и устойчиво развитие в Централна Азия“, инициативата за която беше представена от президента Шавкат Мирзийоев през април 2019 г. в Пекин по време на среща с ООН Генерален секретар Антонио Гутериш. Проектодокументът, разработен от Узбекистан и представен от името на петте централноазиатски страни, беше единодушно подкрепен от всички страни-членки на ООН. Документът е съавтор на над 50 страни от Северна и Латинска Америка, Азия, Африка и други континенти, което показва широкото признание от международната общност на уместността и навременността на инициативата на лидера на Узбекистан.

Във взаимодействието на Узбекистан с ООН се обръща специално внимание на въпросите за запазване и укрепване на религиозната толерантност и решаването на наболели проблеми, свързани с живота на младите хора. Държавният ни глава по време на 72-рата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк издигна инициатива за разработване и приемане на резолюция на Общото събрание на ООН „Просвещение и религиозна толерантност“.

Говорейки от високата трибуна на ООН, президентът Шавкат Мирзийоев каза, че основната цел на резолюцията, предложена от Узбекистан, е „да се осигури всеобщ достъп до образование и премахване на неграмотността и невежеството“. Документът има за цел да "насърчава толерантността и взаимното уважение, да гарантира религиозната свобода, да защитава правата на вярващите и да предотвратява дискриминацията срещу тях".

В съответствие с дълбоките трансформации във всички сфери на обществото, Узбекистан за първи път номинира своята кандидатура за Съвета на ООН по правата на човека (СПЧ) за 2021-2023 г. и с подкрепата на мнозинството държави стана член на водещите и най-авторитетният международен орган в областта на защитата на човешките права.

Специално внимание заслужава сътрудничеството на Узбекистан с ЮНЕСКО, което през последните години премина на качествено ново ниво. През 2018 г. в Париж, през 2019 г. в Самарканд и през 2022 г. в Ташкент се състояха срещи между президента Шавкат Мирзийоев и генералния директор на ЮНЕСКО Одри Азуле.

През 2021 г. в сътрудничество с ЮНЕСКО беше създаден Международният консултативен комитет за защита на обектите на историческото наследство. През същата година в Хива по инициатива на Узбекистан и съвместно с ЮНЕСКО се организира Международен културен форум „Централна Азия: на кръстопътя на световните цивилизации“. Резолюцията „Процесът от Хива: По-нататъшно развитие на сътрудничеството в Централна Азия“, разработена в резултат на този форум, беше приета единодушно от Генералната конференция на ЮНЕСКО на нейната 41-ва сесия през ноември 2021 г.

През юли 2022 г. Узбекистан за първи път в историята си стана член на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство за 2022–2026 г.

На 14–16 ноември 2022 г. в Ташкент се проведе втората Световна конференция на ЮНЕСКО за грижи и образование в ранна детска възраст с участието на генералния директор на ЮНЕСКО Одри Азуле, представители на около 150 държави и служители на международни организации. След 216-ата сесия на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО, проведена на 10–24 май 2023 г. в Париж, единодушно беше приета резолюцията „Прилагане на Ташкентската декларация и ангажименти за предприемане на мерки за трансформиране на грижите и образованието в ранна детска възраст“.

12 елемента от узбекската култура са включени в представителния списък на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство на човечеството: Шашмаком, културното пространство на Бойсун, Катта Ашула, изкуството на остроумието Аския, традициите и културата, свързани с пилафа, традициите за празнуване на Навруз , запазването на традиционните технологии за производство на атласи и адри в Маргиланския център за развитие на занаятите, лазги, миниатюрно изкуство, бахши изкуство, бубарство и традиционно производство на коприна и традиционни истории за Ходжа Насреддин.

У нас активно се развива международният туризъм. Важна роля за това играе сътрудничеството със Световната организация по туризъм на ООН (UNWTO), към която Узбекистан се присъедини през 1993 г. Регионалният център на UNWTO за развитие на туризма по Великия път на коприната работи в Самарканд. В Самарканд е създаден и Международен университет по туризъм „Пътят на коприната“, който е едно от най-известните и престижни висши учебни заведения и първият университет в областта на туризма в Узбекистан.

25-ата сесия на Общото събрание на UNWTO ще се проведе в Самарканд на 16-20 октомври 2023 г.

Съществува активно сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО) в борбата с инфекциозните и неинфекциозни заболявания, насърчаване на здравословния начин на живот и укрепване на националната здравна система. Рамката за сътрудничество между Узбекистан и СЗО е двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Узбекистан и Регионалния офис на СЗО за Европа.

Делегации от Узбекистан редовно участват в сесиите на Световната здравна асамблея и Регионалния офис на СЗО за Европа.

От 2021 г. СЗО е водещата организация, която подпомага страната при прилагането на реформата в здравния сектор и пилотирането й в пилотен регион (Сир Дария), включително въвеждането на обществено здравно осигуряване.

През последните години усилията на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) в Узбекистан значително се засилиха. През ноември 2022 г. форумът се проведе успешно в Ташкент с Международната обществена фондация „Замин“ „Осигуряване правата на децата на здравословна среда“, посветен на Световния ден на детето.

На 11 февруари 2021 г. в Ню Йорк по време на сесия на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ беше одобрена нова Програма за сътрудничество на страната на Фонда за Узбекистан до 2025 г.

Фондът за населението (UNFPA) заема значително място в системата на ООН в Узбекистан при изпълнението на програми в областта на населението и репродуктивното здраве. Узбекистан извършва продуктивна работа с фонда, като подготвя и провежда преброяване на населението.

На настоящия етап се изпълнява петата национална програма на UNFPA, в рамките на която се провеждат различни обучения, семинари и конференции по репродуктивно здраве. В страната са създадени центрове за социална и правна подкрепа на жените, работи се по актуализиране на клиничните протоколи, модернизиране на лечебните заведения, обучение и повишаване на квалификацията на специалисти.

През ноември 2022 г., съвместно с UNFPA, в републиката стартира Демографска лаборатория за укрепване на капацитета на държавните служители по въпросите на населението и развитието на демографската наука и изследвания.

Налице е засилване на взаимодействието между Узбекистан и Структурата на ООН за равенство между половете и овластяване на жените (ООН Жени). Заедно с тази структура се организират международни форуми и конференции по въпросите на пола и младежта, изпълняват се проекти в специализирани области и се предприемат мерки за пълна подкрепа на усилията на Узбекистан за повишаване на ролята на жените в обществото.

Международната организация на труда (МОТ) високо оценява напредъка, постигнат в Узбекистан през последните години за създаване на условия за достоен труд, изкореняване на принудителния и детски труд и защита на правата и свободите на работниците. Страната ни е ратифицирала 20 конвенции на МОТ, включително девет от 10-те основни. С оглед на препоръките на МОТ бяха разработени и приети нова редакция на Закона за заетостта и нова редакция на Кодекса на труда.

В момента се изпълнява националната програма за достоен труд на Република Узбекистан за 2021–2025 г., която включва области като подобряване на правната рамка, регулираща трудовите отношения, разширяване на възможностите за образование, заетост и достоен труд за младежи, жени и уязвими групи от населението и укрепване на институционалния капацитет за социален диалог и партньори.

През последните години Международната организация по миграция (МОМ) се превърна в един от значимите партньори на страната ни. В момента се изпълнява Пътната карта за развитие на сътрудничеството между Узбекистан и МОМ. Съвместно с МОМ в републиката се изпълняват проекти за трудова миграция, управление на границите, борба с трафика на хора и подобряване на уменията на специалистите по набиране на трудови мигранти.

Накратко, усилията на страната ни са напълно подкрепени от ръководството и страните-членки на ООН, тъй като инициативите, представени от узбекската страна, са в съответствие с целите на глобалната организация, включително Целите за устойчиво развитие, насочени към укрепване на мира , стабилност и просперитет на нашата планета.

Като активен привърженик на трайния мир и инициатор на всестранно разширяване на сътрудничеството на международната арена, Узбекистан винаги обръща голямо внимание на взаимодействието с ООН и нейните специализирани структури.

Несъмнено участието на президента Шавкат Мирзийоев във Форума на световните лидери ще позволи на Узбекистан да обяви нови важни идеи и инициативи, които ще послужат за решаване на глобалните проблеми на нашето време в името на универсалното устойчиво развитие.

Автор: Информационна агенция "Дуньо", Ташкент

Споделете тази статия:

EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.
Ивицата Газа27 преди

Когато Европейският парламент направи промяна в Близкия изток

Заобикаляща средаПреди 19 часа

Този старинен строителен материал може да превземе силуета на града

Европейски парламентПреди 20 часа

Парламентът приема преработени правила за намаляване, повторна употреба и рециклиране на опаковки 

УврежданияПреди 21 часа

Европейският парламент организира първата си Седмица на правата на хората с увреждания  

КарабахПреди 22 часа

Страните от СПЕКА превръщат Карабах в платформа за икономическо сътрудничество

Сексуално малтретиране на децаПреди 22 часа

Борба със сексуалното малтретиране на деца онлайн: Какви мерки съществуват в ЕС? 

БелгияПреди 23 часа

Израел призова посланика на Белгия и Испания за порицание след техните изявления относно войната в Газа

Circular икономикаПреди 1 дни

Шведска компания разработва нови влакна и процеси за по-кръгово общество

Тенденции